top
spacer

Profil pedagoga

Mgr. Hana Ferencová, Ph.D.

Zařazení:Sekce dějin raného novověku
E-mail:hana.ferencova@upol.cz
Konzultační hodiny:dle dohody emailem
SYLABY
SPECIALIZACE
dějiny Anglie v raném novověku, raně novověké anglické drama, angličtí cestovatelé v RN
ÚDAJE O PRAXI

 
ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ
červenec 2014 - dvoutýdenní studijní stáž v Britské knihovně, Londýn
 
únor 2014 - studijní pobyt Ceepus, Universität Wien 
 
říjen 2013 - workshop, University of Aberdeen: Between religious conflict and reform: New approaches to late medieval and early modern confessional cultures in Central European towns, c. 1400-1700 
 
březen 2013 - měsíční studijní stáž v Britské knihovně, Londýn
 
srpen 2012 - týdenní studijní stáž  v Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel: Die Schriftkultur in der Frühen Neuzeit in der Beziehung zu den Konfessionen (Medien, Themen, Persönlichkeiten)
 
zimní semestr 2010-2011 - studijní pobyt Erasmus, Katholieke Universiteit Leuven
GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

2015 - 2017 spoluřešitel projektu v rámci Studentské grantové soutěže UP: Společnost v historickém vývoji od středověku po moderní věk

2015 - 2017 spoluřešitel projektu v rámci Studentské grantové soutěže UP: Na „druhé“ straně. Konverze a její role v raně novověké společnosti

2014 spoluřešitel projektu v rámci Studentské grantové soutěže UP: Na hranici: Lidé v bikonfesijní společnosti v českých zemích raného novověku

2013 - 2015 - odborný pracovník, projekt: Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou (posílení mezinárodního výzkumu na Katedře historie)

2013 - spoluřešitel projektu v rámci Studentské grantové soutěže UP: Reforma – mezi návratem ke kořenům a modernizací

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Hana Ferencová – Veronika Chmelařová – Jitka Kohoutová – Radmila Prchal Pavlíčková (eds.): Proměny konfesijní kultury. Metody – témata – otázky. Olomouc 2015.

„Přistání u pustých břehů českých“: Náboženský obraz českých zemí pohledem anglických cestovatelů 17. století. Knihy a dějiny, 22, 2015, s. 4-22. 

Krutý Turek, ďábelský Maur. Turci, Mauři a renegáti na prknech alžbětinského a raně stuartovského jeviště. Historie – Otázky – Problémy, 2, 2014, s. 29-40. 

Englishmen and the Bohemian Lands: Reflections on Religious and Cultural Life in English Travel Diaries 1550-1750. Czech and Slovak Journal of Humanities, 1, 2014, s. 48-57. 

Katolíci, papeženci a protestantská Anglie – role Španělů a Francouzů v alžbětinském a raně stuartovském dramatu. Historica Olomucensia, 45, 2013, s. 37-62.

Poslední aktualizace profilu:8.11.2017 - 22:23

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz