top
spacer

Profil pedagoga

doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Zařazení:Sekce dějin raného novověku
Telefon:585 63 3256
E-mail:radmila.prchal@upol.cz
Konzultační hodiny:

na základě domluvy mailem

Sídlo:KH, Na Hradě 5
Další kontakty:radkapav@post.cz (preferuji)
SYLABY
SPECIALIZACE
kulturní dějiny, církevní aristokracie, pohřební kázání, komemorativní kultura
VZDELÁNÍ, HABILITACE, PROFESURY

2002: Ph.D.

2011: doc.

ÚDAJE O PŮSOBENÍ V ZAHRANIČÍ

únor, červenec – srpen 2012 · Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, badatelské stipendium: Konfessionelle Polemiken in den katholischen und lutherischen Leichenpredigten des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts

květen – červen 2005 · Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte, Prof. Hellmut Lorenz (Ernst-Mach-Stipendium): Císařský dvůr a olomoučtí biskupové v raném novověku

srpen – říjen 2005 · Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, badatelské stipendium: Církevní aristokracie v pohřebních kázáních raného novověku

GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ

2005-2007  · Post-doc grant GA ČR 404/05/P579: Církevní aristokracie zemí Koruny české v pohřebních kázáních raného novověku; řešitelka

2009-2011  · grant GA ČR 404/09/0970: Konstrukce mužské identity v ego-dokumentech od 16. do poloviny 20. století,; spoluřešitelka

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna 1664–1695. Olomouc 2001.

Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. České Budějovice 2008.

Katholische Leichenpredigten über Bischöfe in der Frühen Neuzeit, in: Barok XVI/1 (31), Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 15-47.

„Da ligt nu alles an der kunst wol zu sterben“. Die Sammlung ´Catholische Leichpredigen´ des Matthias Tympius, Wolfenbütteler Barock-Nachrichten 2009, s. 65-79.

Konfessionelle Polemik in der Begräbnishomiletik. Fünf Leichenpredigten des Kontroverspredigers Georg Scherer aus den Jahren 1583–1603, Acta Comeniana 24, Praha 2010, s. 7-41

A Funeral and a Political Pamphlet: The Funeral Sermon for the Archbishop Johann Schweikard of Mainz in 1626, in: Miller, Jaroslav – Kontler, Kászló (edd.), Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints: Studies of Culture and Society in Early Modern Europe. In Memoriam István György Tóth, New York-Budapešť 2010.

Nemocné tělo v denících Tobiáše Antonína Seemana, Theatrum historiae 9, 2011, s. 123-146

(Ještě jednou) pohřební kázání Matěje Cyra nad Petrem Vokem z Rožmberka roku 1612. Jednota bratrská a mediální propagace, Epigraphica et Sepulcralia III., Praha 2011, s. 337-367.