top
spacer

Profil pedagoga

Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.

Zařazení:Sekce archeologie
Telefon:585 63 3235
E-mail:pavlina.kalabkova@upol.cz
Konzultační hodiny:Čtvrtek od 10,00 do 11,00 hod. 
Sídlo:Na Hradě č. 5, Olomouc
SYLABY
SPECIALIZACE
neolit - eneolit (lengyelská kultura, kultura nálevkovitých pohárů, badenská kultura)
ÚDAJE O PRAXI
1993 – 1996             Ústav archeologické památkové péče Brno, brigádnice - terénní a laboratorní pracovnice (DPP, DPČ)1996 – 1999            Muzeum Prostějovska v Prostějově, archeoložka – terénní a laboratorní pracovnice (zaměstnanec)            1999 – 2007               Vlastivědné muzeum v Olomouci: 1999 – 2002 Archeologické centrum VMO, vedoucí oddělení správy a  prezentace sbírek – archeoložka a kurátorka archeologické sbírkyleden – srpen 2003 Historický ústav VMO, archeoložka – kurátorka archeologické sbírkysrpen 2003 – květen 2007 mateřská a rodičovská dovolená

červen – srpen 2007 Historický ústav VMO, archeoložka – kurátorka archeologické sbírky

2002  externí přednášející na Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno

2004 – 2007 externí přednášející na katedře historie FF UP Olomouc                         od února 2007 odborná asistentka katedry historie FF UP Olomouc
GRANTY, PROJEKTY, OCENENÍ
Účast na odborných projektech: 2000 – 2005    spoluřešitelka projektu DEMUS Moravského zemského muzea v Brně, pracoviště CITeM, vedoucí odborného týmu pro archeologickou verzi programu od r. 2005       spoluřešitelka projektu Národní autority v muzeích Moravského zemského muzea v Brně, pracoviště CITeM, a Národní knihovny v Praze, vedoucí odborného týmu pro archeologickou verzi programu2001 – 2005  účastnice grantového projektu Mohelnice, Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně 2006 – 2007   účastnice grantového projektu Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií (GA ČR 404/05/H527), Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Ústav archeologie a muzeologie 
OSTATNÍ ÚDAJE
 Další aktivity: 1999 – 2003    členka hlavního výboru České archeologické společnosti se sídlem v Praze                        2000 – 2004   členka správní rady společnosti Archaia Brno, o.p.s.od r. 2004      členka dozorčí rady Archaia Brno o.p.sod r. 2005       předsedkyně archeologické sekce Vlastivědné muzejní společnosti v Olomouciod r. 2007      předsedkyně správní rady Archaia Olomouc, o.p.s.od r. 2009       členka hlavního výboru České archeologické společnosti se sídlem v Praze
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE

Odborné publikace

Bém, M. ed. 2001: Archeologické zrcadlení, Olomouc:Procházková, P.: Kořeny poznání, 11-15; Kosti obra, 16-20; První profesionálové, 22-24; Hrob kovolitce z Ludéřova, 26-27; Popelnicová pole v Horce nad Moravou, 28-30; Keltský bojovník z Nemilan, 34; Charvátská princezna, 35-36.Kalábek, M. - Procházková,P.: Karlův hrad, 114-119.Peška, J. – Procházková, P. – Šabatová, K. – Vitula, P.: Kámen i zlatavý kov, 75-84. Procházková, P. – Vitula, P. 2001: Přáslavice – Díly pod dědinou (I). Sídliště kultury nálevkovitých pohárů. ARF 3, Olomouc.  Schulz, J. ed. 2002: Olomouc. Malé dějiny města, Olomouc:Procházková, P.: Pravěk a protohistorie, 9-16. 
Poslední aktualizace profilu:8.9.2016 - 15:39

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz