top
spacer

Profil pedagoga

prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.

Zařazení:Ostatní
E-mail:pavel.marek@upol.cz
Konzultační hodiny:

 

 

Po mailové dohodě

Další kontakty:mailto: marekpa@iol.cz; mailto:pavel.marek@hotmail.com
SPECIALIZACE

moderní české politické a kulturní dějiny

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
Autor nebo spoluautor monografií:

Národní dům v Prostějově. Prostějov 1977. 42 s. (s Vladimírem Šlapetou). 2. vyd. 1980. 48 s. (s Vladimírem Šlapetou a Dušanem Janouškem). 3. vyd. 1987. 78 s. (s Vladimírem Šlapetou, Dušanem Janouškem a Slavomírou Kašpárkovou); 

Jiří Wolker a Prostějov. Příspěvek k prostějovské wolkrovské tradici. Prostějov 1979. 36 s.; 

Bibliografie prostějovských kulturních časopisů, 1, 2.  Prostějov 1979. 98 a 120 s.;

Nová radnice v Prostějově. Prostějov 1981. 48 s. (s Blahoslavem Adamíkem, Janem Portem a Dušanem Janouškem). 2. vyd. 1983. 3.  vyd. 1989.;

Prostějov. Praha, Pressfoto 1989. 176 s. (s Ludmilou Grůzovou  a Miloslavem Peterkou); 

Jiří Wolker ve vzpomínkách současníků. Praha, Melantrich 1990. 248 s.;

Bibliografie okresu Prostějov. Brno, SVK 1990. 357 s.

Prostějov v proměnách staletí. Prostějov 1994. 161 s. (s  Ludmilou Grůzovou);

Prof. ThDr. Theodor Kohn. Kroměříž, Muzeum Kroměřížska 1994. 102 s;.

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská v politickém systému ČSR v letech 1918 – 1938. Olomouc, UP 1995. 163 s.; 

Politicko-organizační aktivity českých středních vrstev v letech 1918 – 1938. Olomouc, UP 1996. 219 s;.

Karel Dostál-Lutinov bez mýtů, předsudků a iluzí.  Třebíč, Arca JiMfa 1998. 471 s. (s Ladislavem Soldánem);

Apologetové nebo kacíři? Studie a materiály k dějinám české Katolické moderny. Rosice u Brna, Gloria 1999.  197 s.;

Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 – 1998. Olomouc, UP 2000. 403 s. (hlavní autor, s kolektivem dalších 30  autorů);

Od Katolické moderny k českému církevnímu rozkolu.  Nástin života a díla Emila Dlouhého-Pokorného. Rosice, Gloria 2000. 315 s. (s Vladimírem Červeným a Jiřím Lachem);

České schisma. Příspěvek k dějinám reformního hnutí katolického duchovenstva v letech 1917 – 1924.  Olomouc-Rosice 2000. 333 s.;

 Ivan Sekanina (1900 – 1940). Stručný nástin života a díla právníka, politika a kulturního pracovníka-bojovníka proti fašismu. Nové Město na Moravě, Horácké muzeum 2000. 51 s.;

Mons. František Světlík (1875 – 1949). Nástin života a díla katolického politika a novináře. Olomouc-Rosice, Gloria 2001. 131 s. (s Milošem Traplem);

Prostějov. Dějiny města, 1, 2. Prostějov, MÚ 1999, 2000. (společně s Milošem Traplem, Josefem Bartošem, Václavem Kolářem, Josefem Malivou, Danou Skoupou, Pavlem Zatloukalem, Miloslavem Peterkou aj.);

Prostějovské aféry. Prostějov, Městská knihovna 2001. 60 s.;

Český katolicismus 1890 – 1914. Kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století. Olomouc, UP 2003. 649 s.; 

 

 Pravoslavní v Československu v letech 1918-1942. Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Brno, L. Marek 2004. 424 s.;


Arcibiskup pražský prof. dr. František Kordač. Olomouc, Moneta-FM 2005. 638 s.;

 

Církevní krize na počátku první Československé republiky (1917 - 1924). Brno, L. Marek 2005. 340 s.;

 Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861 – 2004.  Sv. 1 a 2. Brno, Doplněk 2005. 1 826 s. (s Jiřím Malířem a kol.);

České živnostnictvo 1945 – 1960. Likvidace živnostníků, řemeslníků a obchodníků v českých zemích. Brno, Doplněk 2006. 328 s.;

Emil Dlouhý-Pokorný. Život a působení katolického modernisty, politika a žurnalisty. Brno, CDK 2007. 370 s.;

Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích. Ed. Michal Pehr. Praha, Akropolis 2007. 376 s. (s Michalem Pehrem, Milošem Traplem, Karlem Konečným, Janou Burešovou aj.);

Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě (1918 – 2005). Olomouc, Periplum 2007. 445 s. (s Ivo Benedou, Filipem Dientsbierem, Vlastimilem Fialou, Monikou Horákovou, Eduardem Vlčkem aj.);

Národní dům v Prostějově 1907 – 2007. Prostějov, město 2007. 399 s. (s Vladimírem Šlapetou, Janem Roubalem, Karlem Taberym, Oldřichem Václavíkem, Alenou Spurnou, Miroslavem Chytilem aj.);

Pravoslavní v Československu v letech 1918 – 1953. Příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. Brno, CDK 2008. 531 s. (s Volodymyrem Burehou);

Český politický katolicismus 1848 – 2005. Brno, CDK 2008. 535 s. (s Petrem Fialou, Jiřím Foralem, Karlem Konečným, Michalem Pehrem a Milošem Traplem);

Handbuch Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert. Hrsg. von Martin Schulze Wessel und Martin Zückert. München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009. XVII + 942 Seiten) (s Martinem Schulze Wesselem, Jaroslavem Šebkem, Ondřejem Matějkou, Miroslavem Kunštátem, Františkem X. Halasem, Jiřím Hanušem, Zdeňkem Nešporem, Milošem Traplem aj.);

Prostějovská „sametová revoluce“. Příspěvek k počátkům demokratizace české společnosti v letech 1989 – 1990. Prostějov, Muzeum Prostějovska 2009. 303 s. + LXXXVIII s. obr. příl.);

Arcibiskup Sawatij (1880 – 1959). Nástin života a díla zakladatelské postavy pravoslavné církve v Československé republice. K 50. výročí úmrtí (1959 – 2009). Olomouc, UP 2009. (s Volodymyrem Burehou a Jurijem Danilcem);   

Setkání. Osobnost v politickém a veřejném životě na přelomu 19. a 20. století. Olomouc, CDKP 2010. 454 s. ;

Josef Žídek. Nástin života a díla reformního kněze, zakladatelské postavy pravoslavné církve na Moravě. Olomouc, UP 2010. 351 s.;

Politické programy českého politického katolicismu. 1894-1938. Praha, HÚ AV ČR 2011. 331 s.;

Čeští křesťanští sociálové. Příspěvek k problematice programových a organizačních základů českého politického katolicismu v letech 1894-1938. Olomouc, UP 2011. 332 s.;

Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století. Prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860-1992. Brno, CDK 2012. 591 s. (společně s Martinem Lupčem);

Arcibiskup František Kordač. Nástin života a díla apologety, pedagoga a politika. Olomouc, UP 2013. 224 s. (společně s Markem Šmídem);

Politik dobré vůle. Život a dílo msgre Jana Šrámka. Praha, Vyšehrad 2013. 464 s. (společně s Karlem Konečným a Milošem Traplem);

 Der politische Katholizismus in den tschechischen Ländern. Zwischen Konservatismus, Demokratie und Totalitarismus. (1848–1989). Nordhausen, Verlag T. Bautz 2015. 396 S. (společně s Karlem Konečným a Milošem Traplem).

Česká reformace 20. století? Olomouc, UP 2015. 386 s.


   

Poslední aktualizace profilu:17.5.2016 - 05:13

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz