top
spacer

Profil pedagoga

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

Zařazení:Sekce dějin středověku
E-mail:jan.stejskal@upol.cz
Konzultační hodiny:

We - Th

time and place via email 

Sídlo:Katedra historie FF UP
SYLABY
SPECIALIZACE
..
OSTATNÍ ÚDAJE
..
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PUBLIKACE
Monografie a články:
Humanismus a reforma benediktinského monasticismu. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis,
Facultas Philosophica, Historica 30. Olomouc, UP Olomouc, 2001, s. 43–53. ISBN 80-244-0326-9.
Jan Jeroným z Prahy – Osud českého emigranta husitské doby. In: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách
raného novověku. Sborník z konference konané v Ústí nad Labem ve dnech 5.–6. listopadu 1998. Ústí
nad Labem, 2001, s. 11–20. ISBN 80-86067-57-2.
Humanismus a svoboda italských městských republik, Reserch Reports of the Center for Theoretical Study
CTS-02-09. Praha, 2002, 14 s.
Stručné dějiny migrace, Přítomnost podzim/2002, 2002. ISSN 1213-0133.
Válečné století, Přítomnost zima/2002, 2002. ISSN 1213-0133.
Z bouří husitské revoluce do renesanční Evropy. In: Malé dějiny Olomouce. Olomouc, 2002, s. 71–93. ISBN
80-244-0493-1. Spolu s B. Kaňákem, R. Zaoralem.
Ambrogio Traversari. Několik poznámek k humanismu. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas
Philosophica, Historica 31. Olomouc, UP Olomouc, 2003, s. 71–78. ISBN 80-244-0326-9.
České cesty dějinami, Přítomnost podzim/2003, 2003. ISSN 1213-0133
Stručné dějiny hegemonií, Přítomnost léto/2003, 2003. ISSN 1213-0133.
Ženská mystika v kamaldulských reformních kázáních první poloviny 15. století. Scientific Papers of the
University of Pardubice, Series C, Faculty of Humanities, 9 . Pardubice, 2003, s. 33–42. ISBN 80-7194-
594-3.
Budoucnost ze všech nejzářnější, Přítomnost jaro/2004, 2004. ISSN 1213-0133.
Memory and Heresy. Few Remarks on Hussites in Italian Polemics of 15th Century. In: Evropa a Čechy na
konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných F. Šmahelovi. Ed. E. Doležalová, R. Novotný, P. Soukup.
Praha, 2004, s. 85–92. ISBN 80-7007-194-X.
Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. Praha, 2004, 128 s. ISBN 80-204-108-X.
Reisen als imitatio sancti. In: Itineraria Posoniensia. Ed. E. Klecker, E. Frimmová. Bratislava, 2005,
s. 43–47. ISBN 80-88880-62-9.
Světlonoši a žháři, Přítomnost jaro/2005, 2005. ISSN 1213-0133.
Poslední aktualizace profilu:1.12.2012 - 23:36

<< zpět na seznam členů katedry

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz