top
spacer

Sylabus

Magie a čarodějnické procesy v raně novověké Evropě

Vyučující:
Typ semináře:III. blok
Semestr (Rok):LS 2011
AKTUÁLNĚ

Tento seminář ( v českém jazyce) se realizuje pouze v letním semestru. V zimním semestru se koná pouze anglická varianta.

ANOTACE
Seminář se bude zabývat čarodějnickými procesy v Evropě 15. až 18. století. Ty budou zkoumány v širším kontextu dobových představ o světě (enchanted world). Východiskem pro jednotlivé semináře budou texty (znalost angličtiny nezbytná) zabývající se různými aspekty magie a čarodějnictví v raném novověku.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Úvod: prameny, literatura, Internet

Magie v tradiční kultuře (Mauss)

Svatí čarodějníci a církevní magie (Gentilcore)

Okultní filosofie a renesanční mágové (Yates)

Posedlí a exorcisté (de Certau)

Démonologické debaty (Caro Baroja)

Teorie a praxe čarodějnictví: Pohled soudce (Clark)

Teorie a praxe čarodějnictví: Pohled očarovaného (Sharp)

Teorie a praxe čarodějnictví: Pohled čarodějnice (Briggs)

Procesy v českých zemích

Epilog: vampyrismus, folklór, gotický román
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Seminář je ohodnocen 2 kredity (četba, příprava na seminář a aktivní účast v diskusích), další 2 kredity je možno získat za kolokvium (formou samostatného výzkumu).
LITERATURA
Texty k jednotlivým hodinám: Mauss Marcel. „The elements of magic: The magician.“ In A General Theory of Magic. London: Routlede and Kegan Paul, 1972. Str. 25-44. Caro Baroja, Julio. „Witchcraft and Catholic theology.“ In Early modern European witchcraft: Centres and peripheries. Edd. B. Ankarloo and G. Henningsen. Oxford: Clarendon Press, 1990. Str. 19-43. Gentilcore, David. „The priest: Ecclesiastical remedies and and their variants." From bishop to witch: The system of the sacred in the early modern Terra d’Otranto. Manchester and New York: Manchester University Press, 1992. Str. 94-127. Yates, Frances A. „Cornelius Agrippa’s survey of Renaissance magic.“ In Giordano Bruno and the Hermetic tradition. Chicago and London: Chicago University Press, 1991. Str.130-143. de Certau, Michel. „The theatre of the possessed.“ In The possesion at Loudun. Transl. M.B. Smith. Chicago and London: University of Chicago Press, 1996. Str. 85-108. Sharp, James. „Many strange tortures.“ In The bewitching of Anne Gunter: A horrible and true story of football, witchcraft, murder, and the King of England. London: Profile Books, 1999. Str. 43-63. Briggs, Robin. „The myth of the perfect witch.“ In Witches and neighbours: The social and cultural context of European witchcraft. Second edition. Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2002. Str. 12-50. Clark, Stuart. „Magistrates and witches.“ In Thinking with demons: The idea of witchcraft in early modern Europe. Oxford: Oxford University Press, 1997. Str. 560-571. a další… Odkazy na WWW: Medieval Sourcebook: Witchcraft Documents (Fordham, NY) The Witch Hunts (Hanover College, IN) The Survey of Scottish Witchcraft (University of Edinburgh) Folklore and Mythology Electronic Texts (University of Pittsburgh, PA) Hexenforschung (Universität Koblenz) The Warburg Institute (London) Folklore Society (London)
Poslední aktualizace sylabu:15.9.2011 - 17:51

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz