top
spacer

Sylabus

Artefaktuální archeologie IV (antropologie; archeozoologie)

Vyučující:
Typ semináře:A; II.ročník, II.blok
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ
Výuka bude realizována pouze ve vybraných termínech - viz. program:
ANOTACE
A) Antropologie 1. Základy humánní osteologie A) Úvod, proč studujeme kostru člověka, důležitost znalosti anatomie lidských kosterních pozůstatků v antropologii, odlišnost potřeb antropologie a klasické lékařské anatomie. Základní osy a roviny, anatomické názvosloví. Typy kostí lidského skeletu. B) Lebka, vývoj lebečních kostí, anatomický popis jednotlivých kostí mozkovny.Anatomický popis kostí obličejové části lebky. C) Kostra osová. Páteř jako celek, popis jednotlivých obratů, žebra, sternum, kost křížová. Kostra horní končetiny: kost klíční, lopatka, kost pažní, loketní, vřetenní. Kůstky zápěstní záprstní a články prstů a jejich anatomie a rozlišení od sebe. Kostra dolní končetiny: kosti pánevní, kost stehenní, kost lýtková a holenní. Kůstky nártní, zánártní a články prstů nohy, jejich anatomie a rozlišení od sebe. 2. Úvod do antropologické práce A) Pohřby: primární, sekundární, terciální. Vyzvedávání a transport. Odběr vzorků B) Zpracování kosterního materiálu v laboratoři, preparace a čištění a konzervace, rekonstrukce C) Určování pohlaví na kostře D) Určování věku E) Rekonstrukce výšky postavy 3. Další možnosti antropologie A) Rekonstrukce podoby na základě lebky B) Studium žárových pohřbů C). Základy dentální antropologie D) Základy paleopatologie E) Základy osteometrie F) Popisné znaky na kostře G) Chemicko analytické a molekulárně biologické metody v antropologii B) Archeozoologické minimum Přednáška má seznámit se základními metodami oboru archeozoologie, tzn. anatomické zařazení kostí, druhové určení kostí, stanovení věku na základě stavu chrupu a postkranialního skeletu atd., a také se způsobem dokumentace a exkavace skeletů zvířat na archeologických nalezištích.. Dále budou představeny možnosti využití výsledků těchto uvedených analýz pro rekonstrukci způsobu života pravěkých obyvatel.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Drozdová (antropologie) – PA 8,45 – 12,15 hod (přednáška a seminář): 23.2., 9.3., 23.3.

Šínová (antropologie) – PA 13,15 – 14,45 hod (cvičení): 23.2., 9.3., 23.3.

Holub (archeozoologie) - PA 8,45 – 12,15 hod (přednáška a seminář): 2.3.;16.3.; 6.4.

                                          PA 13,15 – 14,45 hod (cvičení): 2.3.; 16.3.; 6.4.

 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Kolviální testy - orientace ve studované problematice.
LITERATURA
A) ANTROPOLOGIE
Čihák, R.: Anatomie I. Avicenum. Praha 1987.
Dokládal, M.: Anatomie zubů a chrupu. Skriptum LF MU. Brno 1994.
Feneis, H.: Anatomický obrazový slovník. Avicenum. Praha 1981.
Knussmann, R.: Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen (4. Auflage des Lehrbuchs der Anthropologie begründet von Rudolf Martin), Band I und II. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York 1988.
Stloukal, M. et al. 1999: Antropologie. Příručka pro studium kostry. Národní muzeum. Praha 1999.

B) ARCHEOZOOLOGIE
Chaplin, R. E.: The Study of Animal Bones from Archaeological Sites. Cambridge 1971.
Davis, J.M.: The Archaeology of Animals. London 1987.
Habermehl, K. H.: Die Alterbestimmung bei Wild- und Pelztieren. Berlin 1985.
Habermehl, K. H.: Die Alterbestimmung bei Haus- und Labortieren. Berlin 1975.
Here, W.- Röhrs, M.: Evolution Pflanzen- und Tierwelt 6/2, Domestikation von Tieren. Tübingen 1989.
Hillson, S.: Mammal Bones and Teeth. Cambridge 1990.
Reitz, E.J.; Wing, E.S.: Zooarchaeology. Cambridge 1999.
Schmid, E.: Atlas of animal bones. Amsterdam, London, New York 1972.
Poslední aktualizace sylabu:12.2.2018 - 12:36

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz