top
spacer

Sylabus

Artefaktuální archeologie VI (environment)

Vyučující: k tomuto sylabu není přiřazen žádný vyučující
Typ semináře:A; III.ročník, II.blok
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

Výuku vede Mgr. Zdeněk Vaněček.

zahájení 23.9.2016

bloková výuka– pouze v termínech: 23.9.; 7.10., 21.10. , 4.11., 18.11., 2.12. a 16.12. 2016

Exkurze – terénní cvičení: 21.10.2016 – pouze odpolední cvičení – exkurze, začátek ve 13,00 hodin. (V tento termín dopolední výuka archeobotaniky nebude, nic méně dopoledne bude výběrovka – numismatika).

Mgr. Zdeněk Vaněček, RCPTM PřF UP Olomouc

 

 

ANOTACE
1.Environmentální archeologie v souvislostech vývoje oboru. Procesuální archeologie a její kritici. Archeologie a exaktní vědy. 2.Paleoenvironmentální rekonstrukce. 3.Mechanismy environmentálních změn. 4.Klimatické změny, jejich studium. Využití klimatologických dat v archeologii. 5.Metody datování. Izotopové metody datování. 6.Radiokarbonové datování. 7.Dendrochronologie. 8.Termoluminiscence. 9.Ostatní absolutní datovací metody. 10.Geoarcheologie. Studium georeliéfu. 11.Paleopedologie a sedimentologie. 12.Archeobotanika. Pylová analýza. 13.Archeobotanika. Analýza rostlinných makrozbytků. 14.Archeobotanika. Xylotomická a antrakotomická analýza. 15.Archeozoologie. Člověk a zvíře v různých etapách pravěkého a historického vývoje. 16.Malakozoologie v archeologii. 17.Paleohydrologický výzkum.Vazba osídlení na vodní zdroje. 18.Metody GIS 19.Antropologický výzkum pohřebišť. 20.Antropologický výzkum. Biochemické medody. 21.Paleopatologie pohřebišť. 22.Demografické metody v archeologii. 23.Letecký průzkum a změny v krajině. 24.Prostorová a krajinná archeologie.
LITERATURA
Evans, J. – Connor, T.O´: Environmental Archaeology. Principles and Methods. Sutton 1999.
Hajnalová, E.: Archeobotanika pestovaných rastlín. SPU Nitra 1999.
Jacomet, S. - Kreuz, A.: Archäobotanik. Ulmer, Stuttgart 1999.
Kohler-Schneider, M.: Verkohlte Kultur- und Wildpflanzenreste aus Stillfried an der March. Wien 2001.
U. Körber-Grohne, U.: Nuztpflanzen in Deutschland. Stuttgart.
Körber-Grohne, U.: Gramineen und Grünlandvegetationen vom Neolithikum bis zum Mittelalter in Mitteleuropa, Bibliotheka Botanika 139, Stuttgart 1990.
Veen van der, M.: Crop Husbandry regimes, Sheffield Archaeological Monographs 1992.
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2001.
Zohary, D.– Hofp, M.: Domestication of Plants in the Old World. Oxford 2000 (third edition).
Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 12:02

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz