top
spacer

Sylabus

Raný novověk A: Slovo a obraz v kultuře raného novověku

Vyučující:
Typ semináře:A; II. blok
Semestr (Rok):ZS 2014
ANOTACE
Seminář se bude zabývat různými aspekty raně novověké kultury, především vzájemnou provázaností slova a obrazu v předmoderní společnosti. Pozornost bude věnována vybraným tématům (knihtisk, emblematika, ikonoklasmus, slavnosti, apod.) na jejichž příkladě budou ukázány možné způsoby interpretace písemných a zejména obrazových pramenů.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1. Úvodní hodina

2. Knihtisk

Příprava: knihtisk a gramotnost
Četba: není
Doporučená literatura: Eisenstein 1983, Burke, 2004

3. Od konfese ke katechismu: Text mezi kulturou učenou a lidovou

Příprava: rozdílné pohledy na mši a podstatu Eucharistie u katolíků, luteránů a kalvinistů
Četba: Jestřabský; Briedel
Doporučená literatura: Rubin, 1991; Burke, 2004.

4.-5. Luteránská grafika jako prostředek náboženské propagandy

Příprava: luterská reformace, události let 1517-47
Četba: není
Doporučená literatura: MacCulloch 2004; Moxey 1989

6. Posvátné obrazy a ikonoklasmus

Příprava: posvátné obrazy středověku a raného novověku
Četba: Michalski 1993 anebo Chaline 1999.
Doporučená literatura: Royt 1999

7. Kult svatých

Příprava: kult svatých na Tridentském koncilu a po něm, Světci kanonizovaní 1588-1767 (viz přiložený soubor Saints.doc)
Četba: Vlnas 1993
Doporučená literatura: Po-chia Hsia, 2007, Louthan, 2011.

8. Theatrum Mundi

Příprava: dvůr Rudolfa II., manýrismus, Orbis Pictus J. A. Komenského, narativní prameny – obrazy světa (cestopisy, romány, utopie, alegorická líčení, divadelní hry)
Četba: Doporučená literatura: Evans 2003; Evans 1997; Hocke 2001; Preiss 1975; Yatesová 1998

9. Budování krále: Obrazy panovnické moci

Příprava: Francie za vlády Ludvíka XIV.
Četba: Saint-Simon: Paměti
Doporučená literatura: Suchánek, 2013.

10. Téma dle výběru

11. Zápočet
 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Příprava na seminář (četba připravených textů, samostudium)
Aktivní účast na semináři

Prostudování povinné literatury a odevzdání zpráv o četbě v náležitých termínech:

Darnton, R.: „Rolníci vyprávějí příběhy: Poselství Matky Husy,” in: Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie, Praha 2013, s. 20-72.

Scribner, R.W.: „Printing, Prints, and Propaganda,“ in: For the Sake of Simple Folk. Oxford 1981, s. 1–13.

Koerner, J.L.: „Action,“ in: The Reformation of the Image. Chicago 2004, s. 83-93.

Evans, R.J.W.: „Pražský manýrismus a magické univerzum,“ in: Rudolf II. a jeho svět. Praha 1997, s. 290-325.

Brown, J.: „The Enemies of Flattery: Velazquez‘ Portraits of Philip IV.,“ The Journal of Intersisciplinary History 17:1 (1986): 137-154.

LITERATURA

Burke, P. 1996. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha.

Burke, P. 2004. Languages and Communities in Early Modern Europe. Cambridge.

Eisenstein, E. 1983. The Printing Revolution in Early Modern Europe. Cambridge.

Evans, R. J. W. 2003. Zrod habsburské monarchie, 1550-1700. Praha.

Evans, R.J.W. 1997. Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576 – 1612. Praha.

Hocke, G.R. 2001. Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře. Praha.

Chaline, O. 1999. „L’iconoclasme royal“, in La Bataille de la Montagne Blanch (8 Novembre 1620): Un mystique chez les guerriers. Paris, 274-88.

Louthan, H. 2011. Obracení Čech na víru, aneb, Rekatolizace po dobrém a po zlém. Praha.

MacCulloch, D. 2004. Reformation: Europe’s House Divided, 1490-1700. London.

Michalski, S. 1993. „Iconoclasm: Rites of Destruction“, in The Reformation and the Visual Arts. London and New York, 75-98.

Moxey, K. 1989. Peasants, Warriors, and Wives: Popular Imagery in the Reformation. Chicago.

Panofsky, E. 1981. Význam ve výtvarném umění. Praha.

Po-chia Hsia, R, ed. 2007. Reform and Expansion 1500-1660. The Cambridge History of Christianity 6. Cambridge. 

Preiss, P. 1975. Panoráma manýrismu. Praha.

Royt, J. 1999. Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha.

Rubin, M. 1991. Corpus Christi : The Eucharist in Late Medieval Culture. Cambridge.
 
Suchánek, P. 2013. Triumf obnovujícího se dne: Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století. Brno.

Sypher, W. 1971. Od renesance k baroku. Praha.

Vlnas, V. 1993. Jan Nepomucký: Česká legenda. Praha.

Yatesová, F. 1998. Rosikruciánské osvícenství. Praha.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:9.11.2017 - 18:54

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz