top
spacer

Sylabus

Středověké hospodářsko-správně-politické poměry na příkladu českých zemí

Vyučující:
Typ semináře:A, 2. studijního bloku bakalářského studia oboru historie a archivnictví
Semestr (Rok):ZS 2007
ANOTACE
Semináře ke středověkým dějinám navazují na tématické okruhy sledované na přednáškách. Budou zaměřeny na rozbor různých pramenů a literatury k českým středověkým dějinám. Zvláštní místo bude věnováno středověkému písemnictví (kroniky, letopisy) a panovnickým listinám.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
LITERATURA
Základní literatura:
Fiala, Z.: Přemyslovské Čechy (995–1310). Praha 1965.
Fiala, Z.: Předhusitské Čechy (1310–1419). Praha 1968.
Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526). 1 – Hospodářská základna a královská moc. Praha 1992 a 2 – Šlechta. Praha 1994 a 3 – Města. Praha 1998 a 4 – Venkovský lid a národnostní otázka. Praha 1999.
Macek, J.: Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001.
Mezník, J.: Lucemburská Morava (1310–1423). Praha 1999.
Šmahel, F.: Husitská revoluce. 1.- 4. díl. Praha 1996.
Šmahel, F.: Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje. Praha 2001.
Třeštík, D.: Počátky Přemyslovců (Vstup Čechů do dějin 530–935). Praha 1997.
Třeštík, D.: Vznik Velké Moravy. Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791–871. Praha 2001.
Válka, J.: Dějiny Moravy I. (Středověká Morava). Vlastivěda moravská. Brno 1991.
Velké dějiny zemí Koruny české. Sv. 1. Praha – Litomyšl 1999 (do r. 1197 – M. Bláhová, J. Frolík, N. Profantová); Sv. 2. Praha – Litomyšl 2000 (1197–1250 - V. Vaníček); Sv. 3. Praha – Litomyšl 2002 (1250–1310 - V. Vaníček); Sv. 4a. Praha – Litomyšl 2003 (1310–1402 - L. Bobková); Sv. 4b. Praha – Litomyšl 2004 (1310–1402 - M. Bartlová, L. Bobková); Sv. 5. Praha – Litomyšl 2000 (1402–1437 - P. Čornej).
Žemlička, J.: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997.
Žemlička, J.: Počátky Čech královských (1198–1253). Praha 2002.
Žemlička, J.: Století posledních Přemyslovců. Praha 1986 (2. vyd. Praha 1998).

Poslední aktualizace sylabu:27.9.2007 - 18:17

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz