top
spacer

Sylabus

Středověké osobnosti

Vyučující:
Typ semináře:A, 2. studijního bloku bakalářského studia oboru historie a archivnictví
Semestr (Rok):ZS 2007
ANOTACE
Seminář je zaměřen na práci s prameny. Výňatky z pramenů v překladu pročtou účastníci předem. V semináři se seznámí s edicí pramene, dobou jeho vzniku i s dobou, kterou popisuje, s problematikou typu pramene a budou diskutovat o úloze jednotlivých osobností v jednotlivých stoletích. Pokud se bude seminář opakovat v dalších semestrech, postup bude zachován a osobnosti nahrazeny jinými.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
1. Opat Sturm z Fuldy, 8.stol. – Vita Sturmi (legenda).
2. Anskar z Corveye, 9. stol. – Vita Anskarii (legenda).
3. Gerbert Matematik, 10. stol. – korespondence.
4. Adam Brémský, 11. stol. – biografie arcibiskupa Adalberta.
5. Oto Bamberský, 12. stol. – Herbord: Vita Ottonis (biografie).
6. Bernard z Clairvaux, 12.stol. – výzva ke II. křížové výpravě (list).
7. Jindřich Lev, 12. stol. – Helmold: Slovanská kronika, listiny.
8. Bruno ze Schauenburka, 13.stol. – lenní listiny.
9. Fridrich z Pernštejna, 14.stol. – papežský list.
10. Jeroným Pražský ,15. stol. – list Poggia Bracioliniho (publicistika).
11. Jan z Glogowa, 15. stol. – spisy.
LITERATURA
Doporučená literatura:
Šmahel, F.: Hranice pravdy. Praha 1969.
Hrabová, L. (ed.): Osobnost a moc v 11.století. Olomouc 2001.
Poslední aktualizace sylabu:27.9.2007 - 17:51

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz