top
spacer

Sylabus

Papežství ve středověku / Medieval Papacy

Vyučující:
Typ semináře:výběrový seminář, navazující magisterské studium
Semestr (Rok):LS 2017/2018
ANOTACE

Seminář se zaměří na problematiku papežství ve středověké Evropě. Pozornost bude věnována vzniku papežství a papežského primátu, posílení pozice papeže v rámci církevních a později i státních (světských) struktur. Papežství bude pojímáno z různých hledisek, v nichž ovlivnilo vývoj evropské kultury a politiky; především postavení papežství v politické teorii středověku, zapojení papežství do mezinárodní politiky, rozhodující vliv na utváření církve a „církevní politiky“ individuálních států, vliv na kulturní a společenský vývoj v Evropě, včetně renesančního papežství, k němuž bude seminář směřovat. Blíže se kurz bude věnovat situaci ve střední Evropě, již papežství silně ovlivňovalo již od 9. století. Kurz se bude soustředit také na prameny – jak prameny vydané, tak archivní; jak prameny vatikánské (a římské), tak prameny středoevropské – a nejnovější literaturu českou i zahraniční. Především v pozdním období bude kladen důraz na charakteristiku a interpretaci pramenů, neboť v tomto období se již setkáváme s mnohými prameny papežské provenience v českých zemích. K setkání s nimi poslouží návštěva archivu (případně knihovny).

 

The papacy is one of the most important and long-lasting institution in European history. This course will concentrate on the institutional development and the activity of the popes in medieval Europe. The papacy will be approached from different viewpoints, through which it influenced the development of European culture and politics; especially the position of the papacy in the medieval political theories, influences of the papacy in the international affairs of the Middle Ages, growing importance of the development of the Church and the ‘Church politics’ of the individual states, influence of the cultural development including the ‘Renaissance papacy’ of the fifteenth century. The development of Central Europe in this context will be followed as well.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

TÉMATA:

Historiografie, bibliografie, vydané prameny / Historiography
Problematika papežských dějin / Idea of papal history
Papežský primát / Papal primacy
Řím / Rome
Papežský stát / Papal states
Volba papeže, konkláve / Papal elections, conclaves
Kardinálové a jejich funkce / Cardinals and their functions
Teorie papežské moci / Theory of papal power
Gregoriánská reforma / Gregorian reform
Boj o investituru / Investiture conflict
Čtvrtý lateránský koncil / Fourth Lateran council
Křížové výpravy / Crusades
Odpustky, zbožnost, jubilejní léta / Indulgence, popular piety, Jubilees
Papežská kancelář a listiny / Papal chancery, diplomatics
Papežská kurie a úřady / Papal curia and its offices
Koncily a konciliarismus / Councils, conciliarism
Papeži a humanismus / Popes and Humanism
Papeži a Židé (a další menšiny) / Popes and Jews
Papežství a obyčejní lidé (penitenciárie) / Penitentiary

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
aktivní účast na semináři
seminární práce (upřesníme na semináři, 3-5 stran)
referáty o literatuře
LITERATURA

detailněji v souboru papezstvi_outline.pdf

obecné přehledy dějin středověku a dějin církve
heslo: innocentius

Barraclough, Geoffrey. The Medieval Papacy. New York 1968.
Black, Antony. “The conciliar movement.” In The Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350–c. 1450, ed. J. H. Burns, 573–587. Cambridge: Cambridge UP, 1988. [kniha je ve Zbrojnici]
DeSilva, Jennifer Mara. "Senators or courtiers: negotiating models for the College of Cardinals under Julius II and Leo X." Renaissance Studies 22 (2008): 154-173.
Halas, František X. Fenomén Vatikán. Brno: CDK, 2004.
Hay, Denys and John Law. Italy in the Age of the Renaissance 1380–1530. London and New York: Longman, 1989. (ch. 8, 10)
Hledíková, Zdeňka. Svět české středověké církve. Praha 2010. (zvláště s. 401-483, ale i další články - dva články z původního vydání i v textech přidaných k semináři)
Christianson, Gerald - Izbicki, Thomas M. - Bellitto, Christopher M., eds. The Church, the Councils, and Reform. The Legacy of the Fifteenth Century. Washington, D.C., 2008.
Jaritz, Gerhard – Jørgensen, Torstein – Salonen, Kirsi, eds. The Long Arm of Papal Authority: Late Medieval Christian Peripheries and Their Communication with the Holy See. Bergen – Budapest – Krems 2004. [Zbrojnice]
Kubínová, Kateřina. Imitatio Romae. Karel IV. a Řím. Praha 2006.
Maleczek, Werner. „Die päpstlichen Legaten im 14. und 15. Jahrhundert.“ In Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa, ed. Rainer C. Schwinges – Klaus Wriedt, s. 33–86. Ostfildern 2003.
Partner, Peter. The Lands of St Peter: The Papal State in the Middle Ages and the Early Renaissance. London 1972. [vybrané kapitoly, zvláště 1, 7, 10, 12, 13; k dispozici ve Zbrojnici - ve složce "Kalous"]
Pellegrini, Marco. „A Turning-Point in the History of the Factional System in the Sacred College: The Power of Pope and Cardinals in the Age of Alexander VI.“ In Court and Politics in Papal Rome, 1492–1700, ed. Gianvittorio Signorotto – Maria Antonietta Visceglia. Cambridge 2002, s. 8–30.
Rapp, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno 1996.
Renouard, Yves. The Avignon Papacy, 1305-1403. 1970.
Richardson, Carol M. “The housing opportunities of a Renaissance cardinal.” Renaissance Studies 17 (2003): 607–627. [k dispozici na www.blackwell-synergy.com]
Salonen, Kirsi - Schmugge, Ludwig. A Sip from the "Well of Grace". Medieval Texts from the Apostolic Penitentiary. Washington, D.C., 2009.
Sayers, Jane. Innocent III. Leader of Europe 1198–1216. London – New York 1994. [kap. 2, 3; k dispozici ve Zbrojnici]
Schatz, Klaus. Dějiny papežského primátu. Brno 2002. [první tři části]
Schimmelpfennig, Bernhard. The Papacy. New York 1992.
Southern, R. W. Western Society and the Church in the Middle Ages. London: Penguin, 1970. (ch. 4)
Stinger, Charles L. The Renaissance in Rome. Bloomington 1998. [kap. 3, 5; kopie ve Zbrojnici]

 

Literatura k papežské abdikaci:

  • Christopher M. Bellitto. "The Early Development of Pierre d'Ailly's Conciliarism." The Catholic Historical Review 83 (1997): 217-232.
  • Martin Bertram. "Zwei handschriften Questionen über die Papstabdankung in der Pariser Nationalbibliothek." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonische Abteilung 55 (1969): 457-461.
  • Martin Bertram. "Die Abdankung Papst Cölestins V. (1294) und die Kanonisten." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonische Abteilung 56 (1970): 1-101.
  • John R. Eastman. "Giles of Rome and Celestine V: The Franciscan Revolution and the Theology of Abdication." The Catholic Historical Review 76 (1990): 195-211.
  • John R. Eastman. Papal Abdication in Later Medieval Thought. Lewinston: Edwin Mellen Press, 1990.
  • Horst Herrmann. "Fragen zu einem päpstlichen Amtsverzicht." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonische Abteilung 56 (1970): 102-123.
  • Walter Ullmann. "Medieval Views Concerning Papal Abdication." Irish Ecclesiastical Review 71 (1949): 125-133.

 

Internet:

The Medieval Papacy (odkazy na prameny i literaturu)
http://www.medievalchurch.org.uk/papacy.html

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (celkem dobré biografie papežů)
www.bautz.de/bbkl/

The Catholic Encyclopedia
http://www.newadvent.org/cathen/

L'enciclopedia italiana (obsahuje biogramy papežů z Enciclopedia dei papi [2000])
http://www.treccani.it

Salvador Miranda, The Cardinals of the Holy Roman Church
http://www.fiu.edu/~mirandas/cardinals.htm
- conclaves and papal elections (http://www.fiu.edu/~mirandas/conclaves.htm)

Marie-Luise Heckmann, Vorlesung „Geschichte des Papsttums bis 1500“ (středověké papežství v přehledu; odkazy na literaturu)
http://www.people.freenet.de/heckmann.werder/Papsttum.htm

Kenneth Pennington, zvláště kanonické právo, ale také záležitosti papežství (také jsou zde k dispozici jeho vlastní články)
http://faculty.cua.edu/pennington/

The Holy See (tam též stránky Archivio Segreto Vaticano a Biblioteca Apostolica Vaticana)
http://www.vatican.va

Roma medioevale
http://www.medioevo.roma.it/_home.htm

Stuart Jenks, Regierungsjahre der Päpste
http://www.phil.uni-erlangen.de/%7Ep1ges/papaltigers.html

Internet Medieval Sourcebook
http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html

Sacred Deposit of the Faith: Church, Council and Papal Documents (zvláště odkazy na texty ekumenických koncilů)
http://www.dailycatholic.org/history/deposit1.htm#rc-2

Matthias Thumser, ed., Epistole ed dictamina Clementis pape quarti (zajímavá elektronická edice papežských listů)
http://userpage.fu-berlin.de/%7Esekrethu/clemens/index.htm

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:19.2.2018 - 23:48

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz