top
spacer

Sylabus

Seminář k dějinám 19. století se zaměřením na pomocné vědy historické

Vyučující:
Typ semináře:A, 2. studijního bloku bakalářského studia oboru historie a archivnictví
Semestr (Rok):ZS 2007
ANOTACE
Cílem tohoto semináře je seznámení posluchačů s dalšími prameny, jejichž využitelnost pro historikovo bádání o 19. století prudce narůstá. V centru pozornosti bude fotografie a film, plakáty, pamflety a letáky, mapy, indikační skizzy a stabilní katastr, materiály související se sčítáním lidu, noviny a časopisy, presidiální spisy, úřední korespondence, městské a farní kroniky, soukromé deníky, paměti. Všechny tyto prameny budou přiblíženy, co se týká původce a okolností vzniku, množství informací a jejich charakteru, míry objektivity, ale i místa uložení a případného zpřístupnění formou edice. Teoretický rozbor bude dokreslen citacemi z historických děl, kde jednotlivé prameny byly využity, a také četbou buď přímo těchto pramenů, či textů s nimi souvisejících. Z paleografického hlediska budou preferovány jazykově německé texty, psané novogotickou kursivou. Úvodní hodiny pak budou zaměřeny na opakování některých znalostí z archivní teorie a praxe (systém archivnictví v České republice, typy archivů, archivní fondy, sbírky a manipulace, struktura archivního fondu, archivní pomůcky – průvodce po archivních fondech, inventář, katalog, tématický katalog) a studenti si také zkusí v praxi hledání v různých pomůckách, objednávání materiálu a jeho citaci.
LITERATURA
Doporučená literatura:
Bartoš, J.: Úvod do archivnictví pro historiky. Olomouc 2005.
Štouračová, J.: Úvod do archivnictví. Brno 1999.
Archivní příručka. Praha 1965.
Slovníček archivní terminologie I - II. Praha 1954, 1955.
Základní pravidla pro zpracování archiválií. Praha 1960 + navazující metodika.
Janák, J. – Hledíková, Z.: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha 1989.
Malý, K. – Sivák, F.: Dějiny státu a práva v českých zemích a na Slovensku do roku 1918. Praha 1992.
Malý, K. a kol.: Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha 1999.
Dějiny státu a práva v Československu 1918–1945. Brno 1991.
Janák, J.: Dějiny správy v českých zemích v letech 1848–1918 se soupisem pramenů a literatury. Praha 1987.
Kocích, M.: Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1960. Opava 1997.
Schelle, K.: Organizace veřejné správy 1848–1918. Brno 1993.
Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. Praha 1997.
Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Bd. I.-VII. Wien 1975–2000.
Hye, H. P.: Das politische System in der Habsburgermonarchie. Praha 1998.
Kadlec, J.: Přehled českých církevních dějin II. Praha 1991.
Malíř, J.: Od spolků k moderním politickým stranám. Brno 1996.
Macková, M.: Úřednictvo venkovských okresů v Čechách 1850–1914. Ústí nad Orlicí 2001.
Marek, P.: Přehled politického stranictví na území českých zemí v Československa v letech 1861– 1998. Olomouc 2000.
Od středověkých bratrstev k moderním spolkům. Documenta Pragensia XVIII. Praha 2000.
Pešek, J.: Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850–1920. Praha 1999.
Mocná, D. – Peterka, J.: Encyklopedie literárních žánrů. Praha – Litomyšl 2004.
Vlašín, Š.: Slovník literární teorie. Praha 1984.
Houšová, A.: Cedule k představením českých divadelních kočovných společností v Olomouci v letech 1894–1914. Olomouc 1995.
Kubíček, J.: Brněnské noviny a časopisy od doby nejstarší až do roku 1975. Brno 1976.
Kohlík, J.: Noviny dávných století. Praha 1970.
Wurmová, M.: Soupis moravských novin a časopisů z let 1848–1918. Brno 1955.
Skopec, R.: Dějiny fotografie II. Praha 1961.
Tausk, P.: Dějiny fotografie. Praha 1987.
Němý film v Rakousku-Uhersku 1895–1918. Praha 1995.
Bartošek, L.: Dějiny československé kinematografie. 1. Němý film 1896–1930. Praha 1979.
Robek, A. – Pubal, V.: Píšeme kroniku. Příručka pro kronikáře. Praha 1963.
Chovančíková, I.: Jak psát obecní kroniku? Hodonín 1994.
Nahodil, O. – Robek, A.: České lidové kronikářství. Praha 1960.
Boguszak, F.: Mapování a měření českých zemí od poloviny 18. století do počátku 20. století. Praha 1961.
Semotanová, E. – Šimánek, R.: Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky. Praha 2000.
Hanzalová, J.: Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. Praha 1995.
Sabina, K.: Oživené hroby. Praha 1977.
Frič, J. V.: Paměti. Praha 1960–1963.
Křižík, F.: Paměti. Praha 1952.
Tomek, V. V.: Paměti z mého života. Praha 1904.

Poslední aktualizace sylabu:27.9.2007 - 18:03

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz