top
spacer

Sylabus

Dějiny 20. století

Vyučující:
Typ semináře:A, 2. studijního bloku bakalářského studia oboru historie a archivnictví
Semestr (Rok):ZS 2010/2011
AKTUÁLNĚ
Upozorňujeme studenty, že řádné termíny zkoušek a kolokvií z dějin 20. století budou vypisovány pouze v jednotlivých zkouškových obdobích. Mimo ně budou v případě potřeby vypisovány výhradně termíny opravné.
ANOTACE
Přednášky z československých dějin reflektují stěžejní problémy vývoje české a slovenské společnosti v období od vypuknutí první světové války do konce existence Československa v roce 1992. Hlavní pozornost je zaměřena na problematiku vzniku samostatného československého státu, jeho ústavní vývoj, politický systém a roli politických stran v období první republiky, postižena je rovněž národnostní a náboženská problematika a hospodářský a kulturní vývoj. Z období nacistické okupace jsou zdůrazněny otázky domácího odboje a každodenního života v protektorátu. Cílem výkladu poválečných dějin je objasnění zásadních momentů poúnorového vývoje československé společnosti (vytvoření komunistického monopolu moci, problematika masové nezákonnosti v 50. letech, charakteristika reformního hnutí let šedesátých a následného období normalizace).
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Podmínky absolvování komplexní zkoušky:

Ke komplexní zkoušce z dějin 20. století se mohou studenti zapsat po udělení zápočtů z jednotlivých absolvovaných seminářů a splnění dalších studijním programem stanovených povinností:

- sepsání seminární práce v rozsahu 10 textu se všemi formálními náležitostmi. Téma práce si studenti vyberou a zpracují u vyučujícího jednoho ze zvolených seminářů, s nímž se současně dohodnou na termínu odevzdání a posouzení práce. Práci je třeba odevzdat a mít schválenou příslušným vyučujícím před termínem komplexní zkoušky.

- studenti jednooborové historie navíc zpracují za stejných podmínek esej v rozsahu 5 stran textu.

Ke zkoušce je nutno předložit seznam prostudované literatury.

LITERATURA

Základní studijní literatura k českým a československým dějinám 20. století:


Bartoš, Josef - Trapl, Miloš: Československo 1918-1938. Fakta, materiály, reálie. Olomouc 1991, 1994, 2001.

Gebhart, Jan - Kuklík, Jan: Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě. Praha, Litomyšl 2004.

Kamenec, Ivan: Slovenský stát. Praha 1992.

Kaplan, Karel: Československo v letech 1945-1948, 1949-1953, 1953-1966, 1967-1969. 1.-4. část. Praha 1991-1993.

Maršálek, Pavel: Protektorát Čechy a Morava. Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945. Praha 2002.

Olivová, Věra: Dějiny první republiky. Praha 2000.

Švorc, Peter: Zakletá zem. Potkarpatská Rus 1918-1946. Praha 2007.

 

Velmi doporučujeme:

Kárník, Zdeněk: České země v éře první republiky (1918-1938). Díl I. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929). Praha 2000. Díl II. Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935). Praha 2002. Díl III. O přežití a o život (1936-1938). Praha 2003.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:21.9.2010 - 16:55

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz