top
spacer

Sylabus

Seminář k dějinám 20. století

Vyučující:
Typ semináře:A, 2. studijního bloku bakalářského studia oboru historie a archivnictví
Semestr (Rok):LS 2008
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Na základě studia odborné literatury (viz seznam vybrané doporučené literatury + další dle vlastního výběru) a vybraných pramenů bude nahlíženo na některé z nejdůležitějších jevů 20. století ve světě. Dále bude v základních rysech rozebírán vývoj v některých vybraných oblastech světa v kontextu s celosvětovým děním. Především bude zaměřena pozornost na: každodenní život v období první a druhé světové války, vznik komunistické ideologie a politiky a její praktická realizace - na příkladě Ruska a zemí střední a jihovýchodní Evropy, dekolonizační proces ve světě, tzv. rozvojový svět a jeho problémy, základní vývojové rysy Číny ve 20. století, základní vývojové rysy Japonska ve 20. století, Blízký a Střední východ ve 20. století, globální problémy ve světě ve druhé polovině 20. století. Další témata je možno zařadit po dohodě s účastníky semináře.

LITERATURA
Doporučená literatura:
Aron, R.: Historie XX. století. Praha 1999.
Bělina, P. a kol.: Dějiny evropské civilizace II. Praha 1995.
Besancon, A.: Nemoc století. Komunismus, nacismus a holocaust. Praha 2000.
Bouček, J.: Jan Slavík. Praha 2002.
Bowman, J.: Kronika dějin 20. století. Praha 1993.
Bradley, J.: Válka a mír po roce 1945. Praha 1994.
Bullock, A.: Hitler a Stalin. Paralelní životopisy. Praha 1993.
Campbell, J.: 2. světová válka. Praha 1995.
Clayova, C. – Leapman, M.: Panská rasa. Nacistické Německo a experiment Lebensborn. Praha 1996.
Clayton, A.: The Wars of French Decolonization. London 1994.
Codaccioni, A. M. a kol.: Dějiny 20. století. Praha 1994.
Cottrell, P.: 20. století den po dni. Praha 1994.
Courtois, S. a kol.: Černá kniha komunismu. I.-II. Praha 1999.
Davies, N.: Polsko. Dějiny národa ve středu Evropy. Praha 2003.
Dunbabin, J. P. D.: The Cold War: The Great Powers and Their Allies. London 1994.
20. století. Fakta, fakta, fakta. Praha 2001. (encyklopedie)
Fairbank, J. F.: Dějiny Číny. Praha 1998.
Fernon, Y.: Genocidy XX. století. Zločinný stát. Praha 1997.
Fidler,J. – Mareš, P.: Dějiny NATO. Praha 1997.
Fieldhouse, D. K.: Die Kolonialreiche seit dem 18. Jahrhundert. Frankfurt am Main 1991.
Figes, O.: Lidská tragedie. Ruská revoluce 1891–1924. Praha 2000.
Furet, F.: Minulost jednej ilúzie - esej o idei komunizmu v 20. storočí. Bratislava 2000.
Gellately, R.: Kdo podporoval Hitlera. Společenský souhlas a režimní nátlak v nacistickém Německu. Praha 2003.
Grajewski, A.: Jidášův komplex. Zraněná církev: Křesťané ve střední a východní Evropě mezi odporem a kolaborací. Praha 2003
Haffner, S.: Churchill. Olomouc 1996.
Halberstam, D.: Černobílé desetiletí. Padesátá léta a Spojené státy. Praha 2003.
Hargreaves, J. D.: Decolonization in Africa. London 1994.
Hobsbawm, E.: The Age of Extremes. A History of the World 1914–1991. New York 1995.
Hodgson, G.: 20. století, století lidí. Praha 1998.
Hoffmann, J. – Krautkramer, E.: Geschichtliche Weltkunde. IV. Von der Oktoberrevolution in Russland bis zur Gegenwart. Frankfurt am Main 1992.
Hunter, J. E.: The Emergence of Modern Japan. An Introductory History since 1853. London 1992.
Johnson, P.: Dějiny 20. století. Praha 1991.
Kennedy, P.: Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500–2000. Praha 1996.
Kissinger, H.: Umění diplomacie. Praha 1996.
Lee, S. J.: The European Dictatorships 1918–1945. London 1995.
Lewis, B.: Dějiny Blízkého východu. Praha 1995.
Luňák, P.: Západ (Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce). Praha 1997.
Mann, G.: Dějiny Německa 1919–1945. Praha 1993.
McCauley, M.: The origins of the Cold War. London 1994.
Mencl, V. a kol.: Křižovatky dějin 20. století. Praha 1990.
Mezřický, V. (ed.): Globalizace. Praha 2003.
Moynahan, B.: Rusko. 20. století. Praha 1995.
Moravcová, D. – Bělina, P. – Pečenka, M.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. 1914–1941. Praha 1994.
Moulis, V. a kol.: Vznik, krize a rozpad sovětského bloku v Evropě (1944–1989). Ostrava 1991.
Müller, H. a kol.: Dějiny Německa. Praha 1995.
Nálevka, V.: Světová politika ve 20 století. I.-II. Praha 2000.
Nevis, A. – Commanger, H. S.: Dějiny USA. Praha 1994.
Nižňanský, E.: Interpretácie fašismu historiografiou SRN. Nitra 1995.
O´ Sullivan, N.: Fašismus. Praha 1995.
Oxfordský atlas moderních světových dějin. Praha 1991.
Palmer, A.: Dictionary of Twentieth-century history 1900–1991. London 1992.
Pečenka, M. – Luňák, P. a kol.: Encyklopedie moderní historie. Praha 1995.
Pelikán, J.: Jugoslávie a východní blok 1953-1956. Praha 2001.
Plechanovová, B. – Fidler, J.: Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. 1941–1995. Praha 1997.
Radzinskij, E.: Stalin. Praha 1998.
Rayner, E. G.: The cold war. History at source. London, Hodder and Stoughton 1992.
Reiman, M. – Luňák, P.: Studená válka 1954–1964. Sovětské dokumenty v českých archivech. Brno 2000.
Reischauer, E. O. – Craig, A. M.: Dějiny Japonska. Praha 2000.
Ridley, J.: Mussolini. Praha 2002.
Roberts, J. M.: Europe 1880–1945. London 1994.
Robinson, F.: Svět islámu. Praha 1996.
Rothschild, J.: Return to Diversity. A Political History of East Central Europe Since World War II. 6th ed. Oxford 1993.
Seibt, F.: Ta stará ošklivá historie. Několik ohlédnutí za německou historií 1900–1945. Praha 2003.
Service, R.: Lenin. Praha 2002.
Storry, R.: A History of Modern Japan. London 1990.
Šesták, M. a kol.: Dějiny jihoslovanských zemí. Praha 1998.
Švankmajer, M. a kol.: Dějiny Ruska. Praha 1995.
Tejchman, M.: Sovětizace východní Evropy. (Země střední a východní Evropy v letech 1944-1948). Praha 1995.
Terner, E.: Dějiny Státu Izrael. Praha 1991.
Tindall, Sh.: Dějiny států USA. Praha 1994.
Tucker, C. R.: Stalin. Praha 1995.
Vykoukal, J. – Litera, B. – Tejchman, M.: Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944–1989. Praha 2000.
Wanner, J.: Spojené státy a evropská válka 1939–1945. I., II., III. Praha 2001, 2002.
Wegs, J. R. – Ladrech, R.: Evropa po roce 1945. Praha 2002.
Weithmann, M.W.: Balkán. 2000 let mezi východem a západem. Praha 1996.
Winter, J. M.: 1. světová válka. Praha 1995.
Zeman, Z.: Vzestup a pád komunistické Evropy. Praha 1998.
Zwettler, O.: Půlstoletí nejnovějších světových dějin. Brno 1996.

Poslední aktualizace sylabu:27.9.2007 - 16:47

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz