top
spacer

Sylabus

Diplomový seminář - Raný novověk

Vyučující:
Typ semináře:III. blok
Semestr (Rok):ZS, LS 2016/2017
AKTUÁLNĚ

Dne 3. 5. se uskuteční prezentace Ivany Platilové na téma:

Digital history a aplikace kvantitativně lingvistických metod v historii

Příspěvek bude rozdělen na dvě logické části. V první části budou stručně definovány pojmy digital humanities a digital history, nastíněn vznik a vývoj disciplíny včetně nejznámějších osobností, pracovišť a projektů, které jsou s ní spojeny. Dále budou představeny základní metody, které se v rámci digital history běžně používají: GIS, data mining, shlukování dat a korpusové metody. Druhá část se zaměří na ty metody digital history, které mají nejblíže k lingvistice, zejména k lingvistice kvantitativní. Budou vysvětleny základní pojmy a parametry spojené s kvantitativní analýzou textu, tj. frekvenční analýza, určování autorství, tematická koncentrace a entropie. 

 

Pozvánka  - exkurze

Naše doktorandka Magdaléna Marjaková pro nás připravila návrh třídenní exkurze na Slovensko s možnými dvěma termíny, detailní program vč. rozpočtu a čas. harmonogramu viz pdf soubor exkurzia 2018 Slovensko.

níže naleznete zapisovací - hlasovací tabulku ohledně termínu:

 
Prosím, zapište se nejpozději do konce semestru, tj. 14. 5.

 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

 

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:2.5.2018 - 0:34

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz