top
spacer

Sylabus

Nástin moderních dějin USA 1, 2

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS, LS
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Kurz se zabývá moderními dějinami USA od vzniku unie po současnost. V rámci tohoto časového vymezení je věnována pozornost zejména některým klíčovým mezníkům, např. přijetí federální ústavy, občanské válce, problematice velké deprese 30. let 20. století apod.
Část přednášek je orientovaná na analýzu písemných pramenů (např. The Federalist Papers), část synteticky (obecný shrnující výklad vycházející z odborné literatury). Závěrečná část kurzu je zaměřena na nástin vývoje americké historiografie se zvláštním zřetelem na meziválečné období.
LITERATURA
Prameny a literatura:
The Federalist. A. Hamilton, J. Madison, J. Jay. Edited by G. W. Carey and J. McClellan. Washington 1990.
The Annals of America. Vol. I. – XXIV. Edited by Encyclopedia Britannica. Washington 1987.
Tindall, G. B. – Shi, D. E.: Dějiny Spojených států amerických. Praha 1994.
Shafer, P.: Prezidenti USA. Od George Washingtona po Billa Clintona. Praha 1995.
Křížek, L. a kol.: Americká občanská válka. Praha 1994.
The American People. Creating a Nation and Society. New York 1990.
Hofstadter, R.: Progressive Historians. New York 1968.

Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 8:58

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz