top
spacer

Sylabus

Římskokatolická církev a politický katolicismus v ČSR a ve střední Evropě 1, 2

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS, LS
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Předmět se zabývá vývojem politického katolicismu od křesťansko-sociálních idejí 19. století přes papežskou encykliku Rerum novarum až po vznik prvních katolických stran v českém prostředí a ve střední Evropě. Sleduje období poválečné krize římsko-katolické církve, pokusy o kulturní boj, které se nejvýrazněji objevily v českých zemích. Vývoj Československé strany lidové a její obranná politika v prvních letech první ČSR, stabilizace a demokratizační postoj ve 30. letech 20. století. Předmět sleduje a rozebírá postoj nacionálního socialismu k římsko-katolické církvi, osudy římsko-katolické církve za 2. světové války, pronásledování činitelů politického katolicismu a emigraci. Vývoj ČSL po roce 1945, spory mezi státem a církví po roce 1948, pronásledování římsko-katolické církve a představitelů politického katolicismu za komunistického režimu.
LITERATURA
Základní literatura:
Trapl, M.: Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v letech 1918–1938. Praha 1990.
Trapl, M.: Československá strana lidová na Slovensku v letech 1925-1938. In: Historický časopis, 36,1988, č. 3, s. 140 – 143..
Trapl, M.: Český politický katolicismus v letech 1921-1929. In: AUPO, Historica 22. Praha 1983, s. 63–69.
Trapl, M.: Krize českého politického katolicismu v první polovině 30. let. In: AUPO, Historica 21. Praha 1981, s. 59–80.
Trapl, M.: Obrana demokracie a český politický katolicismus v letech 1935-1938. In: AUPO, Historica 20. Praha 1979, s. 89–112.
Trapl, M.: Politika českého katolicismu na Moravě 1918-1938. In: AUPO, Historica XIII. Praha 1968, s. 1–87.
Trapl, M.: Vztahy mezi českým a slovenským katolicismem 1918-1938. In: Slovensko v politickom systéme Československa. Bratislava 1992.
Trapl, M.: Monsignore Jan Šrámek. Olomouc 1995.
Trapl, M.: Československá strana lidová. In: Malíř, J. – Marek, P. (eds.): Politické strany I. 1861–1938. Brno 2005, s. 655–681.
Trapl, M: Československá strana lidová. In: Malíř, J. – Marek, P. (eds.): Politické strany II. 1938–2004. Brno 2005, s. 1175–1187.
Trapl, M: Politické strany v exilu. In: Malíř, J. – Marek, P. (eds.): Politické strany II. 1938–2004. Brno 2005, s. 1333–1357.
Blábolil, A.: Křesťanské politické hnutí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a Československá strana lidová. Praha 1970.
Doležal, J.: Politická cesta českého katolicismu 1918-1928. Praha 1928.
Zlámal, B.: Příručka českých církevních dějin X. Doba československého katolicismu I.-II. Olomouc 1972.
Halas, F. X.: Neklidné vztahy. Svitavy 1998.
Halas, F. X.: Fenomén Vatikán. Brno 2004.
Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 9:00

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz