top
spacer

Sylabus

Četba a komentář textů klasické latiny k vybraným obdobím a problémům antických dějin 1, 2

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS, LS
ANOTACE
Res gestae divi Augusti – překlad, rozbor a historický komentář pramene. Tento předmět navazuje na latinu pro historiky a archiváře a je zaměřen na rozbor, překlad a komentář textů z klasické latiny, které se váží k dějinám starověkého Říma. Propojuje prohlubování znalostí latinského jazyka se specializací na dějiny Říma. Účast na něm je podmíněna znalostí latinské gramatiky v rozsahu některé z doporučených učebnic: M. Klosová: Vestibulum. Praha 1999 nebo J. Zachová: Latina pro historiky a archiváře. Praha 1994.

Anotace:
Cílem přednášky je zopakování a prohloubení znalostí klasické latiny, s důrazem na schopnost samostatného překladu a rozboru textů. Zároveň má i další specializační náplň, protože historické texty jednoho, případně více autorů, se chronologicky váží k určitému období římských dějin nebo některému z důležitých témat starořímské historie.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Prameny a literatura k tématu přednášky. Res gestae divi Augusti. Oktaviánův rodinný původ a život do roku 44 př.n.l. Octavianova cesta k moci. Charakteristika politických mocí Augusta. Clupeus virtutis. Principát jako idea a skutečnost. Republikánské a císařské instituce a magistratury. Republikánské a císařské censy. Augustova legislativní činnost. Náboženství Augustovy doby. Augustova rodina a nástupnická otázka. Sociální struktura Augustovy doby. Hospodářský vývoj Říma za Augusta. Panem et circenses. Idea zlatého věku a její odraz ve výtvarném umění. Augustova stavební činnost. Zahraniční politika Augusta. Literatura Augustovy doby. Hodnocení Augusta v pramenech.

LITERATURA
Prameny:
Brunt, P. A. – Moore, J. M.: Res gestae divi Augusti. The Achievement of Divine Augustus. Oxford 1967.
Walace, R. (ed.): Res gestae divi Augusti. Illinois 2000.

Doporučená literatura:
Brtnický, L.:Topografie starověkého Říma. Praha 1925.
Droberjar, E.: Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha 2002.
Droberjar, E.: Příběh o Marobudovi a jeho říši. Praha 2000.
Eck, W.: Augustus a jeho doba. Praha 2004.
Dobiáš, J. – Jiráni, O. – Salač, A.: Doba Augustova. Praha 1933.
Galinsky, K.: Augustan Culture. Princeton 1998.
Grant, M.: Dvanáct césarů. Praha 1998.
Král, J.: Státní zřízení římské.Upr. a vyd. V. Groh. Praha 1921.
Maškin, N. A.: Principat Avgusta. Moskva – Leningrad 1949.
Pražák, J.: Monumentum Ancyranum. České museum filologické, 1895, s.105–143.
Ridley, R. T.: The emperors retrospect: Augustus Res Gestae in epigraphy, historiography and commentary. Leuven 2003.
Saeculum Augustum.I.–III. Hrsg. von G. Binder. Darmstadt 1987,1988,1991.
Southern, P.: Augustus. London and New York 1999.
Crook, J. A. (ed.): The Cambridge Ancient History. IX. The last Age of the Roman Republic, 146–43 B.C. Cambridge 1994.
Crook, J. A. (ed.): The Cambridge Ancient History. X. The Augustan Empire, 43 B. C.–A. D. 69. Cambridge 1982.
Zanker, P.: Augustus und die Macht der Bilder. 3. Aufl. München 1997.
Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 9:03

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz