top
spacer

Sylabus

Dějiny Athén v 5.–4.století př.n.l. 1, 2

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS, LS
ANOTACE
Předmět je zaměřen především na prohloubení specializace z dějin starověkého Řecka diskusí o hlavních tematických problémech a sporných otázkách athénských dějin 5.–4.stol. př.n.l. Jeho důležitou součástí je rozbor písemných i archeologických pramenů k jednotlivým tématům. Nejvíce pozornosti je věnováno fenomenu athénské demokracie a jejímu srovnání s demokracií moderní.

Anotace.
Cílem volitelné přednášky je postižení charakteristických rysů a sporných témat nejznámějšího období athénských dějin, spojovaného také velmi často s vrcholnou podobou antické demokracie.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Prameny a literatura. Vytváření představ o athénských dějinách ve starořecké historiografii. Pojem demokracie v antické a moderní době. Athény jako typický řecký městský stát. Vývojové etapy athénské demokracie. Fungování vrcholné athénské demokracie. Základy demokratického myšlení. Oligarchické tendence v Athénách. Athénské námořní spolky a námořní říše. Hospodářský vývoj Athén v 5.-4.stol.př.n.l. Sociální struktura Athén v 5.–4.stol.př.n.l. Odraz ideologie athénské demokracie ve výtvarném umění a architektuře Periklovy doby. Drama, filozofie a řečnictví. Výchova a vzdělání athénského občana, jeho všední život. Názory na athénskou demokracii v řecké literatuře 5.–4.stol. př.n.l.
LITERATURA
Prameny:
Aischylos: Oresteia. Přel. F. Stiebitz. Praha 1944.
Aristofanés: Jezdci. Přel. A. Krejčí. Praha 1910.
Aristofanés: Vosy. Přel. A. Krejčí. Praha 1917.
Aristofanés: Ženský sněm. Přel. F. Stiebitz. Praha 1924.
Aristoteles: Politika. Přel. A. Kříž. Praha 1939.
Aristoteles: Ústava athénská. Přel. J. Pražák. Praha 1900.
Aristotelova Athénská ústava. Přel. P. Oliva. Praha 2005.
Démosthenes: Poslední zápas Řeků o svobodu. Přel. F. Stiebitz. Praha 1940.
Démosthenés: Řeči na sněmu. Přel. P. Oliva. Praha 2002.
Hérodotos: Dějiny. Přel. J. Šonka. Praha 1972.
Platón: Ústava. Přel. R. Hošek. Praha 1993.
Platón: Zákony. Přel. F. Novotný. 2 vyd. Praha 1997.
Thúkýdides: Dějiny peloponéské války. Přel. V. Bahník. Praha 1977.

Doporučená literatura:
Bleicken, J.: Athénská demokracie. Praha 2002.
Bowra, C. M.: Periclean Athens. London 1971.
Connor, W. R.: Aspects of Democracy. Kopenhagen 1990.
Demokratia. Der Weg zur Demokratie bei der Griechen. Darmstadt 1995.
Farrar, C.: The Origin of Democratic Thinking. Cambridge 1988.
Finley, M. I.: Democracy Ancient and Modern. London 1973.
Frolíková, A.: Politická kultura klasického Řecka. Praha 1990.
Hansen, M. H.: The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Oxford 1991.
Hignett, C.: A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth century B. C. Oxford 1952.
Kolář, A.: Demokracie antická a moderní. Praha 1936.
Ober, J.: Mass und Elite in Democratic Athens. Princeton 1989.
Oliva, P.: Kolébka demokracie. Praha 2000.
Okál, M.: Problémy aténskéj demokrácie a Aristofanés. Bratislava 1969.
Ostwald, M.: Nomos and the Biginnings of Athenian Democracy. Oxford 1969.
Ostwald, M.: Oligarchia. Stuttgart 2000.
Perikles und seine Zeit. Hrsg. G. Wirth. Darmstadt 1979.
Peroutka, E.: Ústavy států řeckých. Praha 1916.
Podlecki, A. J.: Perikles and his circle. London 1998.
Rhodes, P. J.: A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia. London 1981.
Rhodes, P. J.(ed.): Athenian democracy. Edinburgh 2004.
Rhodes, P. J.: Ancient democracy and modern ideology. London 2003.
Sinclair, R. K.: Democracy and Participation in Athens. London 1988.
Starr, Ch. B.: The Birth of Athenian Democracy. Oxford 1990.
Stockton, D.: The Classical Athenian Democracy. Oxford 1990.
Stuwe, K.: Antike und moderne Demokratie. Ausgewählte Texte. Berlin 2004.
Tarkiainen, T.: Die athenische Demokratie. München 1972.
Touloumakos, J.: Die theoretische Begründung der Demokratie in der klassischen Zeit Griechenlands. Athens 1985.
Welwei, K.-W.: Das klassische Athen. Demokratie und Machtpolitik im 5. und 4.Jahrhundert. Darmstadt 1999.
Wirth, G.(ed.): Perikles und seine Zeit. Darmstadt 1979.


Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 9:04

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz