top
spacer

Sylabus

Dějiny šlechty v Čechách a na Moravě ve středověku a raném novověku 1, 2

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS, LS
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Předmět ukazuje šlechtu jako činitele, který spolu s panovníkem spolurozhodoval o osudech země. Snaží se zbořit některé starší mylné představy o pouze destruktivní roli této společenské skupiny. Naopak šlechta velmi často v českých a moravských dějinách přijala spoluzodpovědnost za zachování a další rozvoj českého státu.
LITERATURA
Základní literatura:
Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech. Praha 1996.
Bůžek, V.: Rytíři renesančních Čech. Praha 1995.
Bůžek, V. a kol.: Věk urozených. Praha – Litomyšl 2002.
Jurok, J.: Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku. Nový Jičín 2000.
Koldinská, M.: Každodennost renesančního aristokrata. Praha – Litomyšl 2001.
Macek, J.: Česká středověká šlechta. Praha 1997.
Macek. J.: Jagellonský věk v českých zemích (1471–1526). Díl II. Šlechta. Praha 1994.
Mašek, P.: Modrá krev. Praha 1992 (rozšířené vydání 1999).
Maťa, P.: Svět české aristokracie (1500–1700). Praha 2004.
Pilnáček, J.: Staromoravští rodové. Vídeň 1930 (reprint Brno 1972, Brno 1996).
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:14.2.2011 - 0:16

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz