top
spacer

Sylabus

Středověk očima 19. a 20. století

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):LS
ANOTACE
Smyslem daného cyklu je představit velké osobnosti světové medievalistiky od romantismu až po tzv. postmodernu. Spolu s mnohdy pohnutými osudy významných medievalistů jsou předmětem zájmu především hlavní myšlenkové směry, jimiž se tato disciplína ubírala. Předmět se opírá o četbu z děl vybraných historiků, dokumentujících nejvýznamnější změny ve vnímání středověku v 19. a 20. století.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Osvícenství, romantický idealismus v. racionalismus, nacionalismus konce 19. stol. a vznik medievalistiky.
Heidelberská škola: Percy E. Schramm, Ernst H. Kantorowicz.
Francouzská škola a její předchůdci: H. Pirenne, L. Halphen, É. Durkheim, M. Bloch, L. Febvre, F. Braudel, J. Le Goff, E. Le Roy Ladurie, G. Duby, B. Geremek, A. Gurevič a další.
Formalismus: E. Panofsky, E. R. Curtius.
Program „kulturní nostalgie“: J. R. R. Tolkien a další.
Americká škola: Ch. H. Haskins a další.
Mimo proudy: E. Gilson, J. Huizinga.
Postmoderna: U. Eco.
Historie (medievalistika) pro 21. století – umění nebo věda?
LITERATURA
Doporučená literatura:
Kamp, N.: Percy Schramm und die Mittelalterforschung. In: Göttinger Universitätsschriften, Serie A, Schriften 2 (1987), s. 344–363.
Schramm, P. E.: Kaiser, Könige und Päpste. Teil 1.–3. Stuttgart 1968–1969.
Schramm, P. E.: Kaiser, Rom und Renovatio. Heidelberg 1928.
Kantorowicz, E. H.: Frederick the Second (1194–1250). New York 1957.
Kantorowicz, E. H.: Kaiser Friedrich der Zweite. Stuttgart 1994.
Kantorowicz, E. H.: Die zwei Körper des Königs. München 1990.
Šusta, J.: Henri Pirenne. Praha 1936.
Pirenne, H.: Středověká města. Praha 1928.
Bloch, É.: Marc Bloch (1886–1944). Limoge 1997.
Bloch, M.: Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo. Praha 1967.
Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění. Praha 1981.
Panofsky, E.: Gothic Architecture and Scholasticism. New York 1957.
Curtius, E.: Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998.
Carpenter, H.: Tolkien's Letters. London 1983.
Tolkien, J. R. R.: Sir Gawain and the Green Knight. Oxford 1967.
Huizinga, J.: Podzim středověku. Jinočany 1999.
Huizinga, J.: Homo ludens. Praha 2000.
Huizinga, J.: Erasmus and the age of Reformation. New York 1957.
Huizinga, J: Ve stínech zítřka. Praha 2000.
Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Praha 1998.
Eco, U.: Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Praha 2001.
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Olomouc 1997.
Eco, U.: Mysl a smysl. Praha 2000.
Eco, U.: Šest procházek literárními lesy. Olomouc 1997.

Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 9:15

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz