top
spacer

Sylabus

Mlčící polovina lidstva? (Žena ve středověku)

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):LS
ANOTACE
Kurz je jednosemestrálním volitelným předmětem otevřeným všem posluchačům UP. Kurz podá ucelený přehled současného bádání v oboru Medieval Gender Studies – zvláště pak ve Women Studies. K předmětu bude přistoupeno komparativně z několika hledisek: každodennosti, z hlediska narativních i vizuálních pramenů a zvláště z hlediska hagiografického. Kult svatých – specifický fenomén středověku a jeho modely, se stane jedním z pilířů kurzu. Zvláštní pozornost bude věnována ženskému monasticismu a zvláště pak mysticismu – nejsilnějšímu fenoménu vlivu žen na středověkou společnost. Předmětem se bude prolínat místo, které bylo ženám ve společnosti vykázáno od pozdní antiky po reformaci. Soustředíme se na normativní výroky církevních otců, které se týkaly postavení žen i na texty, kterými samy ženy reflektovaly svůj úděl. 
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
1. Problémy studia „gender“ středověku. Vývoj a stav bádání. Středověká žena v pramenech (nepřítomnost autentických ženských výpovědí v pramenech). 2. Postavení ženy v římské antické společnosti. Ženy a judaismus. Ženy a křesťanství.3. Středověká společnost – normy a jejich vývoj. Církev a kontrola společnosti. Povaha ženy – žena pod ochranou. Ženy „dobré a špatné“.4. Rodina a společnost. Vývoj v období raného středověku. Vývoj ve středověku pozdním (Itálie, Burgundsko). Trojí lid. Dvůr a jeho kultura.5. Obraz ženy. Svět žen. Žena zobrazovaná.6. Ženy vlastními slovy. Žena v literatuře. Problém autenticity pramenů. Visitační dokumenty.7. Středověká domácnost. Dělba práce z hlediska genderového. Výchova dětí. „genderová segregace“.8. Středověká ženská mystika. Cesta k oslovení společnosti.9. Vývoj ve střední Evropě. Specifika tohoto regionu. Otázky kulturního zpoždění. Ženy v husitství.10. „Case studies“ – Eva, Marie, Sára, Heloise, Eleonora Akvitánská, Hildegarda z Bingen, Anežka Česká, Kateřina Sienská, Kristina PisánskáPoznámka: Jednotlivá témata se nebudou nutně krýt s jednotlivými přednáškami. Některým bude věnována větší pozornost (i v závislosti na konkrétním zájmu posluchačů).
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Přednášky jsou nepovinné, účast na nich tedy není podmínkou k získání příslušné atestace, ale je vřele doporučena. Závěrečné kolokvium proběhne ve formě písemného testu. Studenti musí dosáhnout 75% úspěšnosti pro zdárné absolvování testu. Otázky budou vycházet z přednesených problémů v kombinaci s četbou.
LITERATURA
Základní: Ennenová, E.: Ženy ve středověku. Praha 2001.Lenderová, M. - Kopičková, B. - Burešová, J. – Maur, E. (eds.): Žena v českých zemích od středověku do 20. Století. Praha 2009. Doporučená: Bologne, J.: Svatby, Dějiny svatebních obřadů na Západě. Praha 1996.Furlong, M.: Visions and Longings. Medieval Women Mystics. Boston 1996.Duby, G. – Ariès, P.: A History of Private Life. Cambridge and London 1999.Petroff, E. A.: Body and Soul. Essays on Medieval Women and Mysticism. Oxford 1994.Otis-Cour, L.: Rozkoš a láska. Dějiny partnerských vztahů ve středověku. Praha 2002.Herlihy, D. Medieval Households. Cambridge and London 1995.Duby, G.: Vznešené paní z 12. století. I., II., III. Brno 1997–1999.Le Goff, J. – Schmitt, J.-C.: Encyklopedie středověku. Praha 2002.
Poslední aktualizace sylabu:2.1.2012 - 14:31

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz