top
spacer

Sylabus

Středověká historiografie

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS
ANOTACE
Účelem kurzu je seznámení s vývojem dějepisectví od jeho počátků přes první písemné výklady dějin v kultuře židovské a řecké, historiografii římskou, středověkou až k literatuře renesanční. Přednáška je zaměřena k výkladu přínosu velkých dějepisců k vývoji poznání dějin a metody historické práce a zároveň k výkladu o vývoji různých typů historiografie, přičemž si všímá i oblastí okrajových (počáteční formy poznání dějin a záznamů o dějinách, literatura na pomezí historiografie a beletrie apod.).
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Počátky historiografie a „její dvě cesty“.
Vnímání času (lineární směřování dějin v židovské kultuře).
„My a oni“ v řecké historiografii (Řekové a barbaři).
Komparativní chronologie – řecká a římská historiografie.
Křesťanství a jeho vliv na historiografickou produkci (Sv. Augustin).
Raný středověk – počátky „národního“ (etnického dějepisectví).
Postavení historie v hierarchii umění (v antickém a středověkém období).
Velká historická díla vrcholného středověku a koncepty času.
Italské městské kroniky a počátky metodické práce (kritika pramenů).
LITERATURA
Základní literatura:
Navrátil, J. a kol.: Dějepisectví. Přehled vývoje světové historiografie. Olomouc 1969.
Šusta, J.: Dějepisectví. Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a v době nové. Praha 1933.
Macůrek, J.: Dějepisectví evropského východu. Praha 1946.
Dobiáš, J.: Dějepisectví starověké. Praha 1948.
Kutnar, F.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. 1.–2. Praha 1973, 1977; 2. vyd. Praha 1997.
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 9:19

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz