top
spacer

Sylabus

Náboženské a národnostní menšiny ve střední Evropě raného novověku

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS
ANOTACE
Náboženské otřesy 16. století, prudký rozvoj evropského obchodu, poptávka po renesančním stavitelství a politická nestabilita v některých částech kontinentu podnítily rozsáhlou migraci, jejímž základním znakem byla konfesijní a národnostní rozrůzněnost. Zhruba do období třicetileté války byla střední Evropa (Svatá říše římská, Uhry, polsko-litevská unie) jedním z vděčných cílů těchto populačních proudů. V tomto teritoriálním kontextu se seminář, na základě vybraných dobových i moderních textů, bude zabývat problematikou separace, integrace a asimilace náboženských a národnostních menšin (Židů, Italů, Arménů, Skotů, Nizozemců atd.) v prostředí raně novověkých německých zemí, habsburského státu a polsko-litevské šlechtické republiky.
LITERATURA
Odborná literatura:
Cowan, A.: Urban Europe 1500–1700. London 1998.
Janáček, J.: Italové v předbělohorské Praze (1526–1620). In: Pražský sborník historický XVI., 1983, s. 77–118.
Macek, J.: Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha 2001.
Bobková, L.: Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639. Praha 1999.
Kósa, L. (ed.): A Cultural History of Hungary. Budapest 1998.
Bogucka M. – Samsonowicz, H.: Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wroclaw – Warszawa 1986.
Bucsay, M.: Der Protestantismus in Ungarn, 1521–1978. Wien/Graz 1977.
Patai, R.: The Jews of Hungary. Detroit 1996.
Pěkný, T.: Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha 2001.
Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 9:23

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz