top
spacer

Sylabus

Intelektuálové – (dis)kontinuita idejí

Vyučující:
Typ semináře:C, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS, LS
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Program:
Seminář se zaměřuje na diskusi o kontinuitě a diskontinuitě stěžejních myšlenek a ideových konceptů od starověku do počátku 21. století. Diskuse bude vycházet z analýzy dobových pramenů (Platón, Aristoteles, Hobbes, Rousseau, Burke, Hume) i moderní odborné literatury (Edward Said, F. Fukuyama, Larry Wolff, Anne-Marie Thiessová atd.). Nutná alespoň pasivní znalost angličtiny, případně němčiny.

- Úvod: Představení koncepce a obsahu semináře

- Sen o dokonalé společnosti I (Platón, More, Bacon, Orwell, Zamjatin).

- Sen o dokonalé společnosti II (město jako ideální sociální organismus).

- Dějiny pojmů (národ, svoboda, revoluce, demokracie atd.).

- Od práva na odpor ke společenské smlouvě (Hobbes, Rousseau, Skinner).

-Teorie luxusu (Weber, Hume).

- Mají dějiny smysl? (biblické dějiny, Vico, skotští osvícenci, Marx, Popper, Le Goff).

- Víra v minulost a víra v budoucnost (Loewenstein).

- Dějiny konzervativního myšlení (E. Burke, Nisbet).

- Symbolická geografie (Said, Wolff)

- Demokracie mezi zatracením a adorací   

- Objevení lidu a zrod národa 15.-16. stol/18.-19. stol. (Thiessová, P. Burke, Hroch).

- Trestní právo a společnost (Beccaria)

 

 

 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Aktivita v seminářích

četba doporučených textů

esej na zadané téma nebo recenze odborné monografie

LITERATURA

Doporučená literatura:
Skinner, Q.: Foundations of Early Modern Political Thought. I.–II. Cambridge 1995.
Wootton, D. (ed.): Divine Right and Democracy. London 1986.
Burke, E.: Úvahy o revoluci ve Francii. Praha 1997.
Beccaria, C.: On Crimes and Punishments and Other Writings. Cambridge 1995.
Filmer, R.: Patriarcha and Other Writings. Cambridge 1991.
Bodin, J.: On Sovereignty. Cambridge 1992.
Hobbes, T.: Leviathan. Cambridge 1991.
Montesquieu, Ch.: The Spirit of the Laws. Cambridge 1989.
Hume, D.: Political Essays. Cambridge 1994.

Said, E.: Orientalismus, Praha-Litomyš,2008

Thiessová, A.M.:, Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno 2007

Wolff, L.: Inventing Eastern Europe, 2004

Burke, P.: Languages and Communities in Early Modern Europe, Cambridge 2004.

Le Goff, J.: Paměť a dějiny, Praha 2007.

Loewenstein, B.:, Víra v pokrok, Praha 2009.

Nisbet, R.: Politický konzervatismus, Voznice 2011.

Popper, K. R.: Bída historicismus, Praha 2000.

Hroch M.: Národy nejsou dílem náhody, Praha 2009.

 

 

 

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:28.1.2012 - 14:19

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz