top
spacer

Sylabus

Křesťanství a pohanství (otázky tolerance a intolerance)

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS, LS
ANOTACE
Kurz bude zaměřen k rozboru pramenů k otázkám předkřesťanského náboženství v Evropě a vztahu křesťanské společnosti k jeho existenci.
Účastnící kurzu budou podávat referáty o pramenech k daným otázkám. Vedoucí kurzu zajistí české překlady úryvků z pramenů a seznámí účastníky s jejich edicemi.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
1. Bylo pohanství polyteismem?
Kulty – symboly – personifikace – příběhy.
Přírodní kulty a jejich podoba: Kult vody, kult větru, kult bouře. Kult měsíce, kult slunce,
kult Venuše. Kult hor, kult stromu. Kult hlavy. Kult koně.
Dědictví kultů v křesťanství (křest, Santiago de Compostella, hlava sv.Diviše – Václava –
Vojtěcha, strom života a strom poznání, strom Jesse).
Příběhy personifikovaných symbolů sil. Tiamat (Babylon), Bál a Mót (Ugarit), Baldr a
jmelí (Island, Dánsko), bratr a sestra (Lotyšsko, Indie). Přetváření dějových mýtů: Iliada.

2. Bylo pohanství institualizováno?
Profesionální obřadníci, věštby a oběti, kultovní střediska (Glendalough, Retra a Arkona).
Zasvěcení (mystoi). Vědění, texty, písmo.
Státní náboženství. Zbožnění římských císařů.

3. Byl monoteismus osvobozením?
Náboženství knihy – potřeba kodifikace.
Rod a obec. Potřeba pospolitosti. Křesťanské obce v římské říši. Doporučení sv. Pavla
(epištoly).
Konkurenční monoteistická náboženství – mitraismus, hermetismus, gnose, manicheismus,
židovství, islám.
Institualizace křesťanství. Koncily a hereze, rozštěpení obcí a oblastí.

4. Křesťanství a dědictví antiky.
Antika – hellenismus – pohanství.
Sábejská pohanská náboženská obec v Haránu, setkání Thebita s Konstantinem Filosofem
(sv. Cyrilem). Byzantská, islámská a karolinská renesance.

5. Podoba křesťanství v záalpských římských teritoriích.
Otázka kultury: antiintelektualismus raného křesťanství, potřeba rétoriky a vzdělání – sv. Augustin. Uchovávání římské vzdělanosti (život sv. Martina z Tours). Barbarizace jako důsledek stěhování národů (Řehoř Tourský).

6. Apoštolské šíření křesťanství.
Mise sv. Patrika v Irsku (vlastní životopis sv. Patrika). Iroskotské mise na evropské pevnině. Sv. Bonifác a sv. Virgil (korespondence sv. Bonifáce). Skandinávské mise (Život sv. Anskara). Byzantské mise (životy Konstantina a Metoděje). Poslední apoštol Oto Bamberský (Herbord).

7. Násilné šíření křesťanství.
„Svatá válka" islámu. Karel Veliký a Sasové (Capitulare de partibus Saxoniae). Oto I. a hrabě Géro (Vidukind). Oto II. a kult mučednictví (svatovojtěšské legendy). Ideologie křížových výprav (Bernard z Clairvaux : provolání k 2. křížové výpravě, Liber de milites Templi). Jindřich Lev Velfský (Helmold: Slovanská kronika). Německý řád a dobývání Pruska (Petr z Duisburgu).

8. Převzetí křesťanství shora.
Přijetí křesťanství sňatky knížat: Měšek a Doubrava (Anonym Gall, Kosmas), Vladimír a
Anna (Nestor), Jagello a Hedvika (Jan Dlugosz).
Zákony proti pohanům (Břetislavova dekreta). Dehonestace pohanů.


Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 9:31

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz