top
spacer

Sylabus

Postmoderní historiografie

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

Na seminář 23. 11. čteme z knihy Paula Veyna s. 12-13, 125-131, 199-231.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Na konci 20. století byla historie prohlášena za rozdrobenou (en miettes). Vítězství liberální demokracie nad komunismem přineslo „konec historie”, postmodernismus, neuznávající více meta-narativní vyprávění, znamenal výzvu pro základní postuláty vědecké historie tak, jak byla ustavena v 19. století. Seminář je zaměřen na rozbor textů postmoderní historiografie, převážně anglo-saské provenience, nutným předpokladem je proto pasivní znalost angličtiny.
LITERATURA
Literatura:
Appleby, J. – Hunt, L. – Jacob, M.: Jak říkat pravdu o historii. Praha 2002. (Telling the Truth about History. Norton 1994)
Domańska, E.: Encounters. Philosophy of History after Postmodernism. Virginia 1998.
Evans, R. J.: In Defence of History. London 1997.
Foucault, M.: Slová a veci. Archeológia humanitných vied. Kalligram. Bratislava 2000. (Gallimard 1966).
Fukuyama, F.: Konec dějin a poslední člověk. Praha 2002.
Chartier, R.: Au bord de la falaise. L´histoire entre certitudes et inquiétudes. Paris 1998.
Jenkins, K. (ed.): The Postmodern History Reader. Routledge 1998.
Kuhn, T.: Struktura vědeckých revolucí. Praha 1997 (originál 1962).
Lévis-Strauss, C.: Mýtus a význam. Bratislava 1993.
Lyotard, J. F.: O postmodernismu. Základní filozofické texty. Postmoderno vysvětlované dětem. Postmoderní situace. Praha 1993.
Noiriel, G.: Sur la „crise“ de l´histoire. Belin 1996.
Shermer M. – Grobman, A.: Denying History: Who says the Holocaust never happened and why do they say it?. California 2000.
Topolski, J. (ed.): Historiography between modernism and postmodernism. Contributions to the Methodology of the Historical Research. Poznan 1994.
Třeštík, D.: Mysliti dějiny. Praha 1999.
Veyne, P.: Ako písať o dejinách. Chronos 1998. (Comment on écrit l´histoire. Essai d’épistémologie. Seuil 1971).
White, H.: Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore – London 1973.


DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:19.11.2017 - 18:13

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz