top
spacer

Sylabus

Prusko v proměnách dějin

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):LS
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Program:
Baltové na okraji horizontu starověké a středověké Evropy. Pruské kmeny v historiografii středověku a novověku.
Německý řád a ideologie křížových výprav.
Dobývání Pruska Řádem. Čeští panovníci v Prusku. Podoba řádového státu.
Boje Řádu s Litvou. Konflikt s arcibiskupem rižským. Okupace Východních Pomořan. Řád a Polsko do roku 1410.
Stavové proti Řádu. Prusy královské a knížecí. Hohenzollerni v Braniborsku a v Prusku.
Pruští králové a expanze Pruska na západ. Pruské državy do Rýna k Němenu. Získání Slezska a Dolní Lužice. Dvojí konflikt s Habsburky.
Německo a Prusko. Rok 1848. Zvolení pruského krále německým císařem ve Versailles. Ideologie expanze.
Pád císařství a pokus o demokracii. Hitlerův režim a Německý řád. Rozdělení Východního Pruska 1945 a jeho důsledky.

Protože pro uvedené téma není přehledná literatura, budou jednotlivé problémy litratury vysvětlovány v souvislosti s tématy a po dohodě zadávány referáty (rozbory pramenů, historických prací, problémů).

Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 9:42

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz