top
spacer

Sylabus

Teorie a praxe záchrany starých tisků

Vyučující:
Typ semináře:B, magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):ZS/LS
ANOTACE
Anotace:
Cílem tohoto předmětu, který by měl být praktickým doplňkem přednášek a seminářů z kodikologie a nauky o knize, je seznámit posluchače s katalogizací starých tisků méně tradiční a velmi užitečnou formou. Výsledkem kromě praktické zkušenosti pak bude také faktická záchrana a soupis některých děkanských či farních knihoven. Na počátku semestru budou přibližně ve dvou dvouhodinových setkáních účastníci seznámeni se základní užívanou terminologií a pravidly popisu starých tisků dle mezinárodních pravidel ISBD(A). Pak se v doprovodu vyučující jednotlivě, po dvojicích či trojicích odeberou na některou z již předem zvolených far královéhradecké diecéze. Tamní fond starých tisků během jednoho víkendu očistí, provedou rekonstrukci původního systému uložení či zvolí nové pořádací schéma. Dále pak knihy opatří signaturami, orazítkují je, provedou fotodokumentaci a celou knihovnu odpovídajícím způsobem uloží. Na základě fotodokumentace pak již každý posluchač doma samostatně vypracuje katalogizační záznamy cca 20–30 svazků, které uloží do databáze (notebook s odpovídající databází bude posluchačům zapůjčen). Zápočtem bude hodnocena účast na přípravných setkáních a při pobytu v terénu, kolokvium posluchač obdrží za zpracované katalogizační záznamy, které budou ještě na místě zkontrolovány. Tyto záznamy se pak mohou stát případnému zájemci východiskem pro zpracování bakalářské či magisterské diplomové práce, jež bude obsahovat nejen katalog, ale také historii zvolené farní knihovny. Seminář je realizován v rámci projektu Inovace výuky historie OP RLZ Evropského sociálního fondu.

LITERATURA
Literatura:
Horák, F. – Wížďálková, B. – Urbánková, E. Pravidla jmenné katalogisace starých tisků, prvotisků a rukopisů. Praha 1971.
Mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky ISBD(A). Praha 1997.
Církevní knihovny v poslání církve. Praha 2002.
Knihopis československých tisků od doby nejstarší až do konce 18. století, díl 2., část 1–9. Praha 1939–1967.
Názvosloví liturgických děl římskokatolické církve. Praha 2001.
Bohatcová, M. a kol: Česká kniha v proměnách staletí. Praha 1990.
Cejpek, J. a kol: Dějiny knihoven a knihovnictví. Praha 2002.
Horák, F.: Pět století českého knihtisku. Praha 1968.
Zíbrt, Č.: Z dějin českého knihtiskařství. Mladá Boleslav 1939.
Kneidl, P.: Z historie evropské knihy, po stopách knih, knihtisku a knihoven. Praha 1989.
Hamanová, P.: Z dějin knižní kultury, od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha 1959.
Hamanová, P. – Nuska B.: Knižní vazba sedmi století z fondu Strahovské knihovny. Praha 1966.
Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 9:53

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz