top
spacer

Sylabus

Latinská paleografie raného novověku

Vyučující:
Typ semináře:A, magisterského jednooborového studia Historie – starší dějiny
Semestr (Rok):LS
ANOTACE
Anotace:
Obsah přednášek naváže na přednášky z latinské paleografie starověku a středověku a nejprve bude sledovat pozvolné přetváření gotických písem v novogotické a vznik humanistické větve písma. Další výklad bude soustředěn na rozvoj těchto písem a vzájemné soupeření obou větví v Itálii, Francii, Anglii a Německu až po konečné vítězství humanistických písem. Předmětem výkladu budou také některé metodologické otázky, počínaje ujasněním správné terminologie používané pro klasifikaci jednotlivých druhů písma i části a prvky jednotlivých písem. Prostor bude věnován zásadám morfologické, modelové a genetické analýzy písma s důrazem na specifika zkoumání novověkého rukopisného materiálu. V návaznosti na tyto základní informace bude podrobně probrán i vývoj českého novogotického písma i německého novogotického písma v českých zemích, obdobně jako pronikání a vývoj humanistického písma v prostoru Zemí Koruny české. Třetím okruhem zájmu bude písmo tištěné, jeho odlišná charakteristika a terminologie, typologie a klasifikace.
Cílem přednášek je dát posluchači potřebnou orientaci mezi novogotickými a humanistickými písmy, která se uplatnila jak v našem prostoru, tak ve velkých okolních státech, vybavit jej potřebnou orientací v typologii a terminologii rukopisných i tištěných písem.
Obsahem semináře bude četba ukázek psaných zejména novogotickým písmem, a to zejména českým a německým. V menší míře budou semináře obohaceny i novogotickými písmy, používanými mimo území českého státu a také texty psanými humanistickým písmem. Jazykově se bude jednat o texty české, německé a latinské s různým množstvím zkratek.
Cílem semináře je naučit posluchače číst a přepisovat (transliterovat a transkribovat) nejrůznější texty vzniklé v 16. – 20. století. Podle písma pak také určovat dobu vzniku předkládaného textu.

LITERATURA
Literatura:
Cappelli, A.: Dizionario di Abbreviature latine ed italiane. Milano 1961.
Dülfer, K.: Gebräuchliche Abkürzungen des 16.–20. Jahrhunderts. Marburg 1966.
Górski, K.: Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI–XX w. Toruń 1973.
Hledíková, Z. – Kašpar, J. – Ebelová, I.: Paleografická čítanka. Praha 2000.
Kaiser, V.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 22, 1982, s. 446–479.
Kaňák, B.: Paleografické texty. 1. sešit. Olomouc 1994.
Kaňák, B.: Paleografické texty. 2. sešit. Olomouc 1999.
Kašpar, J.: Názvosloví latinského písma v novověku. Archivní časopis 20, 1970, s. 73–102.
Kašpar, J.: Soubor statí o novověkém písmu. Praha 1993.
Kašpar, J.: Úvod do novověké latinské paleografie ze zvláštním zřetelem k českým zemím. Praha 1987.
Muzika, F.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Praha 1963.
Polák, S.: Studium novověkého písma. Vlastivědný sborník Podbrdska 7, 1973, s. 1–154.
Pražák, J.: Názvosloví knižních písem v českých zemích. Studie o rukopisech 4, 1965, s. 1–27. Studie o rukopisech 5, 1966, s. 1–30.
Pražák, J.: Z počátků humanistického písma v Čechách. In: Humanistická konference 1966. Praha 1966, s. 173–177.
Santifaller, L: Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500–1851. Beiträge zur Paläographie. Jena 1930.
Steffens, F.: Lateinische Paläographie. Berlin 1926.


Poslední aktualizace sylabu:28.9.2007 - 10:07

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz