top
spacer

Sylabus

Dějiny správy II/2

Vyučující:
Typ semináře:A (bakalářské studium archivnictví), B (bakalářské studium historie)
Semestr (Rok):LS 2017/2018
AKTUÁLNĚ

 

 

 

ANOTACE
Cílem předmětu je postižení základních vývojových tendencí státní správy a samosprávy v českých zemích v letech 1918-1992, vzájemných vazeb správních institucí jednotlivých stupňů a zejména otázky praktického naplňování platných zásad ve správní oblasti v uvedeném období. Dále v návaznosti na předchozí výklad podat charakteristiku ústavního a správního vývoje samostatného československého státu ve třech z hlediska správy odlišných obdobích: v meziválečném Československu, v období Protektorátu Čechy a Morava a Německem odtržených územích a v období poválečném (1945–1992).
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Obsahem přednášek a seminářů pro období po roce 1918 je vysvětlení problémů spojených s poválečnou recepcí rakousko-uherského správního a právního systému, zmapování činnosti nových ústavních orgánů a institucí (Národního výboru, Národního shromáždění) a studium základních ústavních dokumentů (Prozatímní ústava, ústava ČSR z r. 1920), sledována je také problematika volebního systému. V oblasti politické správy a samosprávy je hlavní pozornost zaměřena na působnost nejvyšších správních orgánů, pokusy o správní reformu – realizace župního zákona a obnovení zemských správních celků v r. 1927, změny v oblasti obecní samosprávy a proces postátnění vyšší samosprávy. Dotčena je rovněž finanční a soudní správa. Zvláštním oddílem jsou otázky správního vývoje v oblastech odtržených od ČSR v roce 1938 a nacistické a protektorátní správy v letech 1939–1945.
Výklad vývoje československé správy po roce 1945 je zaměřen na vysvětlení základních principů a zásad řízení státní správy a členění jejích orgánů. Vedle charakteristiky ústavního vývoje je v poválečném období věnováno nejvíce prostoru problematice vývoje soustavy národních výborů (vývoj kompetencí NV a jejich postavení v systému státní správy, realizace krajského zřízení v letech 1948 a 1960). V rámci přednášek jsou rovněž postiženy všechny stěžejní oblasti veřejné správy s důrazem na vnitřní správu, soudnictví a správu hospodářskou
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

- aktivní účast na seminářích

 

LITERATURA

Doporučená studijní literatura:

DĚJINY SPRÁVY  II.    

Čechák, Vladimír: Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945-2004). Praha 2004.

Janák, Jan - Hledíková, Zdeňka: Dějiny správy v českých  zemích do roku 1945. Praha 1989.

Janák, Jan – Hledíková, Zdeňka – Dobeš, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha 2005.

Janák, Jan - Kubíček, Jaromír:  Přehled vývoje ústavních a správních institucí v Československu od r. 1945. Praha 1972.

Kocích, Miroslav: Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1960. Opava 1997.

Malý, Karel - Sivák, Florián: Dějiny státu a práva v českých  zemích a na Slovensku do roku 1918. Praha 1992.         

Mates, Pavel – Matula, Miloš: Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy. Praha 1999.

Schelle, Karel a kol.: Dějiny české veřejné správy. Plzeň 2009.

Schelle, Karel:   Organizace československého státu v meziválečném období (1918-1938). Praha 2006.

Schelle, Karel: Vývoj české veřejné správy. Ostrava 2008.

 

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:14.5.2018 - 12:21

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz