top
spacer

Sylabus

Dějiny vojenství 17.–19. století

Vyučující:
Typ semináře:Volitelný předmět magisterského studia oboru historie
Semestr (Rok):LS 2014/2015
AKTUÁLNĚ

Volitelný předmět Dějiny vojenství 17.-19. století nebude v akademickém roce 2017/2018 realizován
ANOTACE
Cílem předmětu je postižení a vysvětlení hlavních otázek vývoje evropského vojenství v době existence tzv. stálých armád, tedy v období od druhé poloviny 17. do konce 19. století, a to především se zaměřením na armádu a vojenský systém habsburské monarchie.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Obsahem přednášek a seminářů jsou v zimním semestru vedle problematiky vlastního vzniku rakouské stálé armády a jejího srovnání s armádami ostatních evropských mocností otázky hlavních změn v organizaci, výstroji a výzbroji pěchoty, jezdectva a dělostřelectva jako hlavních složek armády v průběhu 18. století. Hlavní pozornost je věnována proměnám válečného myšlení, strategie a taktiky, doplňování a výcviku vojska, systému řízení armády a vnitřnímu životu jednotek (udržování kázně, způsobu ubytování a zásobování vojska). Zmíněné otázky jsou sledovány na pozadí válečných konfliktů jak éry Evžena Savojského, tak válek tereziánského a josefínského období. Zdůrazněn je význam pevnostního stavitelství pro tehdy uplatňovanou strategii a taktiku.
Výuka v letním semestru postihuje časový prostor od napoleonských válek do konce 19. století. S pomocí dokumentárních filmů a ikonografického materiálu jsou sledovány podobné otázky jako v semestru zimním – stěžejní problematika napoleonské strategie a taktiky a jejího vlivu na ostatní armády tohoto období je přiblížena na příkladu bitev u Slavkova a Waterloo. Zvlášť jsou akcentovány reformy v rakouské armádě. V období druhé poloviny 19. století je největší prostor věnován organizaci rakouské armády a změnám v její výzbroji a taktice. Sledovanými momenty jsou především válka roku 1859 (bitva u Solferina – vývoj zdravotní služby) a prusko-rakouský konflikt roku 1866.
Zvláštní kapitolou je výklad vývoje chladných a palných zbraní se zaměřením na jejich začlenění do výzbroje evropských armád 17.–19. století a vlivu na vojenskou strategii a taktiku.
LITERATURA
Doporučená studijní literatura:

Čornej, P. - Bělina, P.: Slavné bitvy naší historie. Praha 1993.
Dolínek, V.: Palné zbraně. Praha 1998.
Duffy, Ch.: Kámen a oheň. Bastionová pevnost, její zrod a vývoj v dějinách pevnostního válečnictví. Brno 1998.
Dupuy, R. E. – Dupuy, T. N.: Harperova encyklopedie historie vojenství. 2. díl. Praha 1997.
Frankenberger, O. – Fidler, J.: Kdo je kdo. Slavní vojevůdci. Praha 1997.
Křížek, L. – Čech, Z. J. K.: Encyklopedie zbraní a zbroje. Praha 1997.
Kupka, V. a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2001.
Livesey, A.: Velké bitvy slavných vojevůdců. Praha 1996.
Lugs, J.: Ruční palné zbraně I., II. Praha 2002, 2003.
Müller, H. – Kölling, H.: Europäische Hieb- und Stichwaffen. Berlin 1986.
Napoleonské války a české země. Praha 2001.
Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1626–1918. Praha 2003.
Stellner, F.: Sedmiletá válka v Evropě. Praha 2000.
Vlnas, V.: Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka. Praha – Litomyšl 2001.
Vojenské dějiny Československa. II. díl (1526–1918). Praha 1986.
Wagner, E.: Sečné a bodné zbraně. České Budějovice 1993.
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:10.5.2017 - 14:17

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz