top
spacer

Sylabus

Protektorát ve dvanácti obrazech

Vyučující:
Typ semináře:Volitelný předmět – magisterské studium
Semestr (Rok):LS 2012/2013
ANOTACE

Cílem výběrové přednášky je postižení vybraných otázek politického, hospodářského, sociálního a kulturního života Protektorátu Čechy a Morava prostřednictvím mozaiky tradičních i méně známých pohledů na léta okupace. Výkladové pasáže a následné diskuze k jednotlivým zvoleným tématům se budou opírat o rozbor pramenů a projekci filmových dokumentů.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Kolokvium se uskuteční formou kolektivní diskuse. Pozornost bude věnována jednotlivým tématům dotčeným na seminářích.
Východiskem pro naši rozpravu nad základními problémy protektorátního života bude text Detlefa Brandese Kolaborace v Protektorátu Čechy a Morava (Dějiny a současnost, 1/1994, s. 25-29) - viz příloha - a vámi prostudovaná literatura k tématu. Neopomeňte proto přinést ke kolokviu její soupis.

LITERATURA

Doporučená studijní literatura:


Brandes, Detlef: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945. Praha 1999.


Čvančara, Jaroslav: Někomu život, někomu smrt. Československý odboj a nacistická okupační moc 1939-1941. Praha 2002. 1941-1943. Praha 1997.  1943-1945. Praha 2007.


Gebhart, Jan – Kuklík, Jan: Dramatické i všední dny protektorátu. Praha 1996.


Kvaček, Robert – Tomášek, Dušan: Generál Alois Eliáš. Jeden český osud. Praha 1996.


Maršálek, Pavel: Protektorát Čechy a Morava. Státoprávní a politické aspekty nacistického okupačního režimu v českých zemích 1939-1945. Praha 2002.

Pasák, Tomáš: Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha 1999.

Pasák, Tomáš: Pod ochranou říše. Praha 1998.

Tomášek, Dušan – Kvaček, Robert: Causa Emil Hácha. Praha 1995.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:28.4.2017 - 10:22

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz