top
spacer

Sylabus

Středověké Uhry

Vyučující:
Typ semináře:B; 3. blok
Semestr (Rok):LS 2009/2010
AKTUÁLNĚ

Dodávám soubory ke dvorským záležitostem (Kubinyi, Kalous, a další soubory 1476).
A zdravím, AK

ANOTACE

Seminář se zaměří na roli Uher ve středoevropském prostoru (která je často opomíjena) od nejstarších dob po příchodu Maďarů do Panonské nížiny až do bitvy u Moháče (1526) a rozdělení Uher na tři části (1541). Seminář se bude věnovat postavení Uher v mezinárodní politice tohoto prostoru, ale také vnitrouherské situaci, vývoji uherské politické i uherské správy atd. Prostor bude také věnován uherským církevní a kulturním dějinám. Více pozornosti bude věnováno období pozdního středověku, především době vlády Zikmunda Lucemburského, Matyáše Korvína a Jagellonců; tedy době, kdy se české a uherské země bezprostředně střetávaly.

V semináři bude sledován jednak vnitřní vývoj uherského státu politický, církevní a kulturní a jednak, vztahy česko-uherské, které budou ilustrovány na dostupných pramenech (vydaných i rukopisných ze sbírek olomouckých knihoven a archivů).

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Problematika uherských a maďarských dějin; literatura

Příchod Maďarů do Panonie

Počátky uherského státu, přijetí křesťanství

Uhry a křesťanská hranice

Změna 13. století

Vývoj šlechty a zvláštnosti uherského feudalismu

Církev v Uhrách

Etnické skupiny a národnostní vývoj

Turecké nebezpečí a boj proti němu

Matyáš Korvín

Renesance a humanismus

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

aktivní účast na seminářích

kolokvium (znalost přehledu uherských dějin a souvislostí)

LITERATURA

Bak, János M. Königtum und Stände in Ungarn im 14.–16. Jahrhundert. Wiesbaden 1973.

Berend, Nora. At the Gate of Christendom: Jews, Muslims and ‘Pagans’ in Medieval Hungary, c. 1000–c. 1300. Cambridge 2001.

Birnbaum, Marianna D. Janus Pannonius: Poet and Politician. Zagreb 1981.

Csapodi, Csaba a Klára Csapodi-Gárdonyi. Bibliotheca Corviniana, 2. vyd. Budapest 1978.

Csapodi, Csaba. The Corvinian Library: History and Stock. Budapest 1973.

Engel, Pál. The Realm of St Stephen: A History of Medieval Hungary, 895–1526. London – New York 2001.

Feuer-Tóth, Rózsa. Art and Humanism in Hungary in the Age of Matthias Corvinus. Budapest 1990.

Fügedi, Erik. Castle and Society in Medieval Hungary (1000–1437). Budapest 1986.

Györffy, György. König Stephan der Heilige. Budaepest 1988.

Held, Joseph. Hunyadi: Legend and Reality. New York 1985.

Hoensch, Jörg K. Matthias Corvinus: Diplomat, Feldherr und Mäzen. Graz–Wien–Köln 1998.

Kłoczowski, Jerzy. Młodsza Europa: Europa Środkowo-Wschodnia w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza. Warszawa 2003.

Kontler, László. Dějiny Maďarska. Praha 2001.

Kósa, László, ed. A Cultural History of Hungary: From the Beginnings to the Eighteenth Century. Budapest 1999.

Kubinyi, András. König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn. Städteentwicklung, Alltagsleben und Regierung im mittelalterlichen Ungarn. Herne 1998.

Legendy a kroniky koruny uherské. Uspoř. Richard Pražák, přel. Jana Nechutová a Dagmar Bartoňková. Praha 1988.

Macůrek, Josef. Dějiny Maďarů a uherského státu. Praha 1934.

Marsina, Richard, ed. Legendy stredovekého Slovenska: Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov. Nitra 1997.

Pod osmanskou hrozbou: Osudy Slovenska od Albrechta Habsburského do tragickej bitky pri Moháči v roku 1526 s prihliadnutím na začiatky renesancie v čase vlády Mateja Korvína. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, sv. 6. Bratislava 2004.

Rady, Martyn C. Medieval Buda: A Study of Municipal Government and Jurisdiction in the Kingdom of Hungary. Boulder 1985.

Rady, Martyn C. Nobility, Land and Service in Medieval Hungary. Basingstoke, Hampshire – New York 2000.

Sedlar, Jean W. East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500. Seattle – London 1994.

Szűcs, Jenő. Tri historické regióny Európy. Bratislava 2001.

Wandycz, Piotr S. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti: Cena svobody. Praha 1998.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:26.4.2010 - 16:09

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz