top
spacer

Sylabus

Seminář k dějinám 20. století C

Vyučující:
Typ semináře:B
Semestr (Rok):ZS 2017/2018
AKTUÁLNĚ

Milí studenti,

jak jsem již avizoval v minulých hodinách, seminář Dějiny 20. století C  se v příštím týdnu (5. prosince) z důvodu mé pracovní zahraniční cesty neuskuteční. Považuji proto jeho výuku za víceméně uzavřenou. Těm z vás, kteří projeví zájem o konzultaci k již probraným tématům či zadaným seminárním pracím, budu k dispozici v obvyklou dobu o týden později, tedy 12prosince.

S vámi ostatními se touto cestou loučím a přeji všem příjemné prožití adventu.

Karel Podolský 

ANOTACE

Cílem semináře je postižení hlavních rysů a proměn české společnosti v průběhu 20. století, od vzniku samostatného československého státu do konce 80. let.

Na základě studia odborné literatury, tištěných pramenů, dobového tisku a filmových dokumentů se zamyslet nad jejím stavem, příčinami a důsledky jejího chování a jednání v přelomových okamžicích našich novodobých dějin. Diskuze k vymezeným problémům budou doplněny rozpravou o stavu zpracování sledované problematiky.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Program semináře, studijní texty k vybraným tématům a soupis doporučené studijní literatury k problematice českých a československých dějin 20. století jsou k dispozici v příloze

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Požadavky k zápočtu: 

- aktivní účast na seminářích (akceptovány budou maximálně dvě absence); četnější nebo dlouhodobá neúčast na výuce musí být řádně omluvena a doložena - tyto případy budou řešeny individuálně

- splnění zadaných seminárních úkolů (studium literatury a studijních materiálů)

 

Požadavky ke zkoušce:

- zpracování seminární práce z dějin 20. století

- studenti jednooborové historie navíc ještě esej na vybrané téma

- podmínkou pro schválení tématu a následné přijetí práce je dominantní využití libovolného historického pramene a původnost tématu      

- práce musí rovněž splňovat veškeré formální požadavky kladené na odborný text  

požadavky pro seminář C  - výběr a schválení tématu nejpozději do 28. listopadu 2017

                                         - odevzdání práce nejpozději do 31. ledna 2018

LITERATURA
viz příloha
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:3.12.2017 - 17:25

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz