top
spacer

Sylabus

Raný novověk B: Kultura raného novověku

Vyučující:
Typ semináře:A
Semestr (Rok):ZS 2017
AKTUÁLNĚ

Poslední opravný termín zápočtu bude v pondělí 22. 1. v 13:30,
Radmila Pavlíčková

 

výsledky viz přiložený soubor

opravný test 3. ledna v 10:30 (diskuse nad textem z 1. pokusu; nový text a jeho interpretace)

ANOTACE

             Vybraná témata kulturních dějin raného novověku budou sledována na základě rozboru širokého spektra pramenů (letáky, noviny, pamflety, kroniky, deníky, dopisy, paměti, cestopisy,  preskriptivní literatura, ikonografické prameny aj.).

             Cílem každého semináře je seznámit se s daným jevem, současně s výpovědními možnostmi daného pramene a se základní domácí i zahraniční literaturou.

             Témata tvoří pestrou mozaiku a jsou volena tak, aby korespondovala s klíčovými událostmi a procesy raného novověku, které jsou zasazeny do širšího kulturně-společenského rámce.

 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
viz sylabus
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
aktivní účast v semináři (pozorná četba textů – příprava na každou hodinu, diskuse na semináři), referát (literatura), závěrečný test
LITERATURA

Bastl, Beatrix: Tugend, Liebe, Ehre. Die adelige Frau in der Frühen Neuzeit. Wien-Köln-Weimar 2000.

Bůžek, V. a kol.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku. Praha-Litomyšl 2002.

Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.

Dinzelbacher, P. (Hrsg.): Europäische Mentalitätsgeschichte. Stuttgart 1993.

Evans, Robert J. W.: Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576-1612. Praha 1997.

Evans, Robert J. W.: Vznik habsburské monarchie 1550-1700. Praha 2003.

Hersche, Peter: Muße und Verschwendung. Europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter. 2 Bde, Freiburg 2006.

Kaufmann, Thomas DaCosta: Höfe, Klöster und Städte. Kunst und Kultur in Mitteleuropa 1450–1800. Köln 1998.

Kubeš, Jiří: Trnitá cesta Leopolda I. za říšskou korunou (1657-1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku. České Budějovice 2009.

Münch, Paul: Lebensformen in der frühen Neuzeit. Frankfurt am Main 1992.

Pauser, Josef – Scheutz, Martin – Winkelbauer, Thomas (Hrsg.): Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Wien-München 2004.

Sládek, Miloš: Vítr jest život člověka aneb život a smrt v české barokní próze. Praha 2000.

Vácha, Štěpán – Veselá, Irena – Vlnas, Vít – Vokáčová, Petra: Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723. Praha-Litomyšl 2009.

Vlnas, Vít: Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka. Praha 2001.

Vlnas, Vít (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Vocelka, Karl: Glanz und Untergang der höfischen Welt. Wien 2001.

Winkelbauer, Thomas: Ständefreiheit und Fürstenmacht, 1-2. Wien 2003.

Wunder, Heide: Er ist die Sonn´, sie ist der Mond. Frauen in der Frühen Neuzeit. München 1992.

Yates, F. A.: Rozenkruciánské osvícenství. Praha 2000.

 

+ SEZNAM DOPORUČENÉ LITERATURY ke zkoušce z dějin raného novověku pro 2. ročník viz http://www.historie.upol.cz/sylabus.php?id=66
 

 

 

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:10.1.2018 - 17:40

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz