top
spacer

Sylabus

Dějiny středověku - seminář - Jan Stejskal

Vyučující: k tomuto sylabu není přiřazen žádný vyučující
Typ semináře:A
Semestr (Rok):ZS
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Výjimka z pravidla aneb (nejen) Apeninský poloostrov ve středověku 

            Seminář zim. sem. 2008/2009                                               Jan Stejskal

Historie, 2. roč.

 

Témata seminářů:

 

1. Barbaři přicházejí – Salvianus  a zánik Západořímské říše.

Apeninský poloostrov v raném středověku. „Itálie“ jako historický pojem.

Referát: „Barbaři“

Křesťané a ariáni (k jednotlivým „barbarským“ etnikům)

 

2. Impérium vrací úder – Justinián a jeho pokus o obnovení římské říše, vznik Ravennského exarchátu - Prokopios z Kaisareie, Války s Góty a Vandaly.

Referát: Justiniánův zákoník a jeho vliv ve středověku na Západě

 3.  Monasticismus v Itálii – jeho vznik a formy – Benediktova řehole a její specifika

Referát: Clunyjská reforma a její podoby (Gorze)

 

4. Codex Forojuliensis alias autograf svatého Marka –  Historia Langobardorum

Referát: Patriarchát v Aquileie

Arcibiskupství v Ravenně – „autokefalní církev“

  5. Vznik přísných, reformovaných kongregací v severní Itálii. Byzantské vzory. - staronové formy monasticismu. Středoevropské souvislosti. – Život Pěti bratří

Referát: Sv. Vojtěch a založení kláštera v Břevnově a původ jeho prvních členů

„Pouštní Otcové“ – svatý Antonín a spol.

 6. „Poslední císaři“ – Fridrich I. a II. – Rahewini Gesta Friderici Imperatoris, Druhá exkomunikace Fridricha II.

Referát: Zlatá bula sicilská,

III. a V. křížová výprava

 7. Reflexe vrcholného středověku – Dantova Hostina a Božská komedie

Referát: Guelfové a ghibellini a jejich proměny

    

Poznámka:

Jednotlivá témata se nutně nemusí krýt s jednotlivými přednáškami. Některým tématům bude nepochybně věnováno více času. Součástí přednášek bude prezentace příslušné literatury.


POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Referát a aktivní účast v semináři, na závěr test

LITERATURA
Doporučená literatura:Amt, E.: Women`s Lives in Medieval Europe. London 1993.Arbman, M.: Vikingové. Praha 1969.Aston, M.: The Fifteenth Century. London 1994.Barber, M.: The Two Cities. London 1992.Barber, R.: Medieval Europe. London 1984.Bonnassie, P.: From Slavery to Feudalism in South-Western Europe. Cambridge 1991.Bridge, A.: Křížové výpravy. Praha 1995.Brown, P.: The Cult of the Saints. Chicago 1982.Brundage, J.: Medieval Canon Law. New York 1995.Burke, P. : History and Religion. Cambridge 1992.Cantor, N.: Inventing the Middle Ages. New York 1991.Cardini, F.: Europa e Islam. Roma 1999. (vyšlo i anglicky a francouzsky)Cohn, N.: The Pursuit of the Millenium. London 1993.Curtius, E.: Evropská literatura a latinský středověk. Praha 1998.Černý, V.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 1. Praha 1996.Davidson, H.: The Lost Beliefs of Northern Europe. London 1993.Davis, B.: An Introduction to the Philosophy of Religion. New York 1993.Dějiny Byzance. Praha 1992.Dějiny Francie. Praha 1988.Dějiny Irska. Praha 1996.Dějiny lidstva III.–V. Praha 1938. (vyd. Melantrich, autory m. j. J. Šusta a B. Mendl)Dějiny Španělska. Praha 1995.Delumeau, J.: Strach na západě ve 14.–18. století. Praha 1997. Dostálová, R.: Byzantská vzdělanost. Praha 1990.Duby, G. – Ariès, P.: A History of Private Life. Cambridge and London 1999.Duby, G.: A History of Women II. Harvard 1995.Duby, G.: Histoire de la vie Privée, vol. 2. Paris 1985.Duby, G.: Neděle u Bouvins/ 27. červenec 1214. Praha 1997.Duby, G.: Vznešené paní z 12. století I. Brno 1997.Dvorník, F.: Zrod střední a východní Evropy. Mezi Byzancí a Římem. Praha 1999.Eco, U.: On the Medieval Theory of Signs. Amsterdam 1989.Eco, U.: Umění a krása ve středověké estetice. Praha 1998.Franzen, A.: Malé církevní dějiny. Praha 1991.Geanakoplos, D.: Constantinople and the West. New York 1989.Goll, J.: Čechy a Prusy ve středověku. Praha 1897.Grant, L.: Abbot Suger of St-Denis. London and New York 1998.Gurevič, A.: Nebe, peklo, svět. Jinočany 1996.Gurevič, A.: Kategorie středověké kultury. Praha 1978.Hinton, D.: Archaeology, Economy and Society. England from the Fifth to the Fifteenth Century. London 1993.Holmes, G. A.: The Florentine Enlightenment (1400–1450). Princeton 1992.Honzák, F. a kol.: Evropa v proměnách staletí. Praha 1997.Hrabová, L., Navrátil, J.: Úvod do dějin a kultury Německa. Praha 1966. (skriptum)Hrochová, V.: Křížové výpravy ve světle soudobých kronik. Praha 1982.Huizinga, J.: The Waning of the Middle Ages. New York 1990. (i český překlad)Janáček, J.: Století zámořských objevů. Praha 1959.Jaritz, G. (ed.): Mensch und Objekt im Mittelalter. Leben-Alltag-Kultur. Wien 1990.Kadlec, J.: Přehled českých církevních dějin 1.–2. Praha 1991.Kenny, A.: Tomáš Akvinský. Praha 1993.Kudrna, J.: Dějiny Itálie V. – XVIII. století. Brno 1983.Kudrna, J.: Materiály k německým dějinám ve středověku I. Praha 1958. (skriptum)Lambert, M.: Středověká hereze. Praha 2000.Le Goff, J. – Schmitt, J.-C. (eds.): Encyklopedie středověku. Praha 2002.Le Goff, J.: Intellectuals in the Middle Ages. Cambridge 1993.Le Goff, J.: Kultura středověké Evropy. Praha 1991.Le Goff, J.: Středověká imaginace. Praha 1998.Le Goff, J. (ed.): Středověký člověk a jeho svět. Praha 1999.Livet, G.: Náboženské války. Praha 1995.Maurois, A.: Dějiny Anglie. Praha 1993.Maurois, A.: Dějiny Francie. Praha 1994.Meade, M.: Eleanor of Aquitaine. New York 1991.Mendl, B.: Hospodářský vývoj Evropy. Praha 1992.Molnár, A. a kol.: Slovem obnovená. Praha 1977.Molnár, A. – Říčan, R.: Dvanáct století církevních dějin. Praha 1990.Molnár, A.: Na rozhraní věků. Cesty reformace. Praha 1985.Molnár, A.: Valdenští. Praha 1991.Morton, A. L.: Dějiny Anglie. Praha 1950.Norwich, J.: A History of Venice. London 1983.Norwich, J.: Byzantium. London 1995.Ostrogorsky, G.: History of the Byzantine State. Oxford 1968.Pieper, J.: Scholastika. Praha 1993.Puhvel, J.: Srovnávací mythologie. Praha 1997.Rapp, F.: Církev a náboženský život západu na sklonku středověku. Praha 1996.Runciman, S.: A History of the Crusades. Cambridge 1968.Seibt, F.: Lesk a bída středověku. Praha 2000.Schatz, K.: Dějiny papežského primátu. Brno 2002.Spunar, P.: Kultura středověku. Praha 1995.Swanson, R.: Religion and Devotion in Europe 1215–1515. Cambridge 1991.Šmahel, F.: Husitská revoluce I. Praha 1993.Teichová, A. a kol.: Dějiny středověku 1, 2. Praha 1968.Trevelyan, G.: Jak žila Anglie. Praha 1949.

Tuchman, B.: A Distant Mirror. London 1995.

Poslední aktualizace sylabu:8.10.2008 - 18:54

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz