top
spacer

Sylabus

Žena v Evropě 19. století

Vyučující:
Typ semináře:B; magisterské studium
Semestr (Rok):ZS
ANOTACE
Kurz se zaměřuje na proměny ženské role / ženských rolí v kontextu celospolečenských změn 19. století.  Pojednáno bude o ženách z různých společenských vrstev i rozličných evropských regionů a stranou nezůstanou ani nové trendy v oblasti studia dějin ženy a problematika gender history. 
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

- Úvod

- Dědictví osvícenství a Francouzské revoluce

Četba: Rousseau, Jean Jacques: Émile (vybraná pasáž)  

De Gouges, Olympe: Declaration of the Rights of Woman and Citizen (vybraná pasáž)

- Žena pracující

Četba: Tilly, Louise A. – Scott, Joan W.: „Women in the Family Wage Economy.“ In: Women, Work, and Family. New York 1978, s. 104-123.

- Žena jako partnerka a manželka

Četba: Šimůnková, Alena: Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti v 19. století. ČČH 95, 1997, s. 55-107.

- Žena jako matka

Četba: Podlipská, Žofie: Příklady z oboru vychovacího I. Praha 1874, s. 10-45.

- Žena z kruhů aristokratických

Četba: Bezecný, Zdeněk: „Marie Anna ze Schwarzenbergu.“ In: Milena Lenderová (ed.): Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století.. Praha, Karolinum 2002, s. 155-164.

- Kdo jsme? aneb Identita ženy

Četba: Lenderová, Milena: „Porod a ženské tělo: Diskurz a realita 19. století.“ In: Petra Hanáková – Libuše Heczková – Eva Kalivodová (eds.): V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity. Praha 2006, s. 131-154.  

„Dopis Karoliny Světlé sestře Žofii, Na Světlé dne 1. září 1857.“ In: Karolina Světlá: Z literárního soukromí II. Korespondence. Praha 1959, s. 37-38.

- Žena umělkyně

Četba: Kuthanová, Kateřina: "Autoportrét a sebereflexe malířky v 19. století v Čechách." In: Milan Vojáček (ed.): Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě v 2. polovině 19. století. Praha 2007, s. 145-155.

- Žena ve veřejné sféře

Četba: Küster, Sybille: “Nationbuilding and Gender in 19th-century Germany.” In: Isaacs, Ann Katherine (ed.): Political Systems and Definitions of Gender Roles. Pisa 2001, pp. 31-42.

- „První vlna“ feminismu…

Četba: Mill, John Stuart: Poddanství žen (vybraná pasáž)

- … a „vlna druhá“

Četba: Friedan, Betty: The Feminine Mystique (vybraná pasáž)  

Reddy, Helen: I Am Woman 

-  Žena v moderní české společnosti

Četba: Malečková, Jitka: "Nationalizing Women and Engendering the Nation: The Czech National Movement." In: Ida Blom - Karen Hagemann - Catherine Hall (eds.): Gendered Nations. Nationalisms and Gender Order in the Long Nineteenth Century. Oxford and New York 2000, s. 293-310.

- Závěrečná diskuse: aktuální trendy studia dějin žen a gender history

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

§ účast na seminářích (max. 3 absence)

§ příprava na semináře, tzn. četba zadaných textů

§ aktivní účast v diskusích 

§ seminární práce v rozsahu 10 stran

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:23.9.2017 - 21:15

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz