top
spacer

Sylabus

Existuje evropská kultura?

Vyučující:
Typ semináře:A
Semestr (Rok):zimní semestr
ANOTACE

V průběhu posledních 70. let došlo k redefinici a sémantickému rozšíření termínu kultura. Pod vlivem antropologického, sociologického a etnologického výzkumu je dnes kultura převážně vykládána jako systém sdílených významů, hodnot, postojů a symbolických forem v jakékoliv sféře života společnosti. Teoreticky zaměřený seminář, analyzující vývoj evropské kultury od pozdní antiky do počátku 21. století, odráží toto pojetí, jež je obvykle nazýváno novou kulturní historií či sociokulturními dějinami. Seminář se bude zabývat otázkou, zdali lze geografický prostor Evropy vymezit kulturně, tj. existencí jednotné či společné kulturní tradice a minulosti. Po teoreticky zaměřeném úvodu (teorie kultury, symbolická geografie Evropy) se diskuse se soustředí na dvě základní oblasti – na umělý proces vytváření Evropy jako jednotného kulturního a civilizačního prostoru od období pozdní antiky do 21. století a na rozbor jevů a procesů, které jsou obvykle chápány jako atributy evropské (popřípadě západní) kultury (křesťanství, římské právo, urbanizace, modernizace, pokrok, vznik veřejného mínění, formování moderního národa, přirozená práva, vývoj vědy, filozofie dějin atd.).

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
 1. Kultura a její interpretace (etymologie, tradiční definice pojmu a jeho sémantická expanze, teorie vysoké a nízké kultury, teorie propadání, objevení lidové kultury)

(Literatura: Peter Burke – Was ist Kulturgeschichte?, Týž, Lidová kultura v raně novověké Evropě, José Ortega y Gasset, Vzpoura davů)

 1. Symbolická geografie a (kulturní) budování Evropy I (římské právo, křesťanství)

(Literatura: Břetislav Horyna, Idea Evropy)

 1. Symbolická geografie a (kulturní) budování Evropy II (objevování, „westernizace“ a disciplinace evropských periferií

(Literatura: Larry Wolff: Inventing Eastern Europe)

 1. Obrana evropské kultury? Židé a Turci, aneb obraz druhého

(Literatura: Christopher Marlowe, The Rich Jew of Malta, W. Shakespeare, The Merchant of Venice)

 1. Evropské utopie jako součást platónské tradice?

(Literatura: Thomas More, Utopie, T. Campanella, Sluneční stát, F. Bacon, Nová Atlantis)

 1. Společenská smlouva jako evropský fenomén?

(Literatura: Thomas Hobbes, Leviathan, J. J. Rousseau, Společenská smlouva)

 1. Způsob šíření vzorců chování a politických ideí

(Literatura: B. Castiglione, Dvořan, J. Barclay, Argenis)

 1. Vznik veřejného mínění, expanze médií a jeho důsledky

(Literatura: J. Habermas, Strukturální přeměna veřejnosti)

 1. Evropské filozofie dějin (Vico, Hegel, Marx)

(Literatura: W. Robertson, On Philosophy of History, B. Loewenstein, Víra v pokrok)

 1. Evropský univerzalismus a jeho globální expanze od 16. století (Wallerstein)

(Literatura: I. Wallerstein, Evropský univerzalismus, E. Said, Orientalismus)

 

 1. Objevení lidu a evropský způsob vytváření národních identit

(Literatura: Anne-Marie Thiessová, Vytváření národních identit v Evropě 18. – 20. století, B. Anderson, Imagined Communities)

 1. Pokrok a modernizace

(Literatura: J. Le Goff, Paměť a dějiny)

 1. Vývoj politického jazyka a dějiny pojmů (revoluce, národ, přirozené právo, stát atd.)
      1. Zatracení a vzkříšení demokracie (Literatura: A. de Tocqueville, Demokracie v Americe)

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

aktivní účast na semináři

četba studijních materiálů

napsání a odevzdání eseje (2000 - 2500 slov)

LITERATURA

Výběrová bibliografie:

Benedict Anderson, Imagined communities (New York: 1994)

Břetislav Horyna, Idea Evropy (Praha: 2001)

Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (London: 1997)

David Hume, On the Rise and Progress of the Arts and Sciences

Immanuel Wallerstein, Evropský univerzalismus (Praha: 2008)

Jacques Le Goff, Paměť a dějin (Praha: 2007)

Larry Wolff, Inventing Eastern Europe: The map of civilization on the Mind of the Enlightenment (Stanford: 1994)

Maria Todorova, Imagining Balkans (London: 2004)

Orlando Figes, Natašin tanec – kulturní historie Ruska (Praha: 2006)

Ulrich Im Hof, Evropa a osvícenství (Praha: 2001)

Utopická díla T. Mora, T. Campanelly and F. Bacona.

Stephen Greenblatt, William Shakespeare: Velký příběh neznámého muže (Praha: 2007)

Peter Burke, Lidová kultura v raně novověké Evropě (Praha: 2005)

Anne-Marie Thiessová, Vytváření národních identit v Evropě 18. – 20. století (Praha: 2007)

Francis Fukuyama, End of History and the Last Man (New York: 2002)

.

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:4.2.2012 - 21:06

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz