top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z archeologie 1: Možnosti výzkumu paleolitických lokalit

Vyučující:
Typ semináře:B
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

Zahájení 29.9.2016. Další termíny budou upřesněny.

Přednáší Ing. Petr Škrdla, Ph.D. z Archeologického ústavu ČAV Brno.

Petr Škrdla, Archeologický ústav AV ČR v Brně, v. v. i.

ps@iabrno.cz

http://www.iabrno.cz/skrdla

 

ANOTACE

1. Sídelní strategie mladopaleolitických kultur

Cílem tohoto bloku je seznámit studenty s možnostmi krajinné archeologie (Škrdla 2006). Úvodní část představuje jednotlivé přístupy k analýze archeologického záznamu (Binford 1983; Hodder 1999; Schiffer 1972). Důraz je kladen na etnografické paralely, zejména práce L. Binforda (1983) o aljašských Nunamiutech nebo G. Frisona (1987) o subrecentních lovcích bisonů na amerických pláních a jejich možné aplikace na evropské archeologické lokality (Straus 1987; Škrdla 2006; Škrdla et al. 2014). Další důraz je kladen na problematiku archeologizace pramenů, zejména na roli geologických procesů na dochování nebo naopak vymazání stop po lidském osídlení v krajině. Krajina je prezentována jako palimpsest. Studentům bude představena metodika průzkumu krajiny, která je založena na kombinaci počítačové podpory (GIS, analýza poloh lokalit v 3-D mapách) a terénní prospekce (s využitím GPS) vytipovaných poloh. V závěru tohoto bloku bude provedena analýza pramenů o paleolitických nálezech na Olomoucku (Skutil 1959) a na základě analogií se sousedními regiony, které již takto byly zpracovány, budou vytipovány polohy pro průzkum, který bude proveden ve vhodném termínu.

2. Metodika výzkumu paleolitických lokalit, datování, vazba osídlení na klimatický vývoj

V tomto bloku budou představeny aktuální metodické postupy, které jsou využívány při výzkumu paleolitických lokalit (metodika terénních prací, plavení, software pro totální stanici a vyhodnoceni nálezových situací, Škrdla et al. 2009). Studenti budou dále seznámeni s možnostmi přírodovědných analýz (stratigrafie a mikrostratigrafie, mikromorfologie půd, sedimentologie, osteologie, antrakologie, palynologie, izotopové analýzy analýzy, DNA) a s metodami odběru vzorků pro tyto analýzy. Představeny budou různé datovací techniky (AMS, TL, OSL, ESR), metody odběru vzorků pro tyto techniky, problémy korekcí a kalibrací (kalibrační set IntCal13 – Reimer et al. 2013; kalibrační software – CalPal, Weninger, Jöris 2008, Calib – Stuiver, Reimer 1993), klimatická křivka delta 18O (Marine Isotope Stages – MIS) a záznamy z vrtných jader v grónských ledovcích (North Greenland Ice Core Project – NGRIP, Andersen et al. 2006). Bude představeno chronologické ukotvení základních paleolitických kultur a jejich vazba na klimatické výkyvy poslední doby ledové (grónské stadiály a interstadiály, Heinrichovy eventy).V rámci nástinu klimatického vývoje v holocénu bude představena koncepce Rapid Climate Changes (Mayewski et al. 2004).

 

3. Prospekce – terénní cvičení

 

Na základě analýzy potenciálu krajiny v okolí Olomouce, která byla provedena na závěr prvního bloku, bude proveden průzkum vybraných lokalit (podle aktuální situace) s využitím GPS a s následným vyhodnocením dat v prostředí GIS.

 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
 
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Orientace v odpřednášené problematice, účast a aktivní práce na terénním průzkumu. Odborná esej na vybrané téma.
LITERATURA

Andersen, K.K., Svensson,A., Johnsen, S.J., Rasmussen, S.O., Bigler, R., Röthlisberger, M., Ruth, U., Siggaard-Andersen, M.-L. Steffensen, J.P., Dahl-Jensen, D., Vinther, B.M., Clausen, H.B. 2006. The Greenland Ice Core Chronology 2005, 15-42 ka. Part 1: Constructing the time scale. Quaternary Science Reviews 25, Shackleton special issue 24.

Binford, L.R. 1983: In Pursuit of the Past. Decoding the archaeological record. New York: Thames and Hudson.

Frison, G.C. 1987: Prehistoric, plain-mountain, large-mammal, communal hunting strategies. In: M.H. Nitecki, D.V. Nitecki, eds., The Evolution of Human Hunting, 177–223. New York: Plenum Preess.

Hodder, I. 1999: The Archaeological Process. An introduction. Oxford: Blackwell.

Mayewski, P.A., Rohling, E.E., Stager, J.C., Karlén, W., Maasch, K.A., Meeker, L.D., Meyerson, E.A., Gasse, F., van Kreveld, S., Holmgren, K., Lee-Thorp, J., Rosqvist, G., Rack, F., Staubwasser, M., Schneider, R.R., Steig, E.J. 2004: Holocene climate variability. Quaternary Research 62, 243–255.

Reimer, P. J., Bard, E., Bayliss, A., Beck, J. W., Blackwell, P. G., Bronk Ramsey, C., Buck, C. E., Cheng, H., Edwards, R. L., Friedrich, M., Grootes, P. M., Guilderson, T. P., Haflidason, H., Hajdas, I., Hatté, C., Heaton, T. J., Hogg, A. G., Hughen, K. A., Kaiser, K. F., Kromer, B., Manning, S. W., Niu, M., Reimer, R. W., Richards, D. A., Scott, E. M., Southon, J. R., Turney, C. S. M., van der Plicht, J. 2013: IntCal13 and MARINE13 radiocarbon age calibration curves 0–50 000 years calBP. Radiocarbon 55, 1869–1887.

Schiffer, M.B. 1972: Archaeological Context and Systemic Context. American Antiquity 37, 156165.

Skutil, J. 1959: Některé paleolitické nálezy z olomouckého a přerovského muzea. Sborník krajského vlast. Muzea Olomouc B4, 423460.

Straus, L. 1987: Hunting in Late Upper Paleolithic Westen Europe. In: M.H. Nitecki – D.V. Nitecki, eds., The Evolution of Human Hunting, 147–176. New York: Plenum Preess.

Stuiver, M., Reimer, P. J. 1993: Extended 14C database and revised CALIB 3.0 14C age calibration program. Radiocarbon 35, 215–230.

Škrdla, P. 2006: Mladopoleolitické sídelní strategie v krajině: příklad středního Pomoraví. Přehled výzkumů 47, 3348.

Škrdla, P., Tostevin, G., Nývlt, D., Lisá, L., Mlejnek, O., Přichystal, A. & Richter, D. 2009: Tvarožná-Za školou. The results of 2008 excavation season. Přehled výzkumů 50, 1124.

Škrdla, P., Rychtaříková, T., Nejman, L. 2014: Aplikace GPS a mapových aplikací při prospekci paleolitických lokalit na jižní Moravě. In: Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013, 237–-244.

Weninger, B., Jöris, O. 2008: A 14C age calibration curve for the last 60 ka: The Greenland-Hulu U/Th time-scale and its impact on understanding the Middle to Upper Paleolithic transition in Western Eurasia. Journal of Human Evolution 55, 772781.

Poslední aktualizace sylabu:18.9.2016 - 17:07

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz