top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z interdisciplinárního oboru 3: Úvod do etnoarcheologie

Vyučující:
Typ semináře:B
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

V tomto semestru nebude realizováno.

Přednáší Mgr. Petr Květina, Ph.D. z Archeologického ústavu ČAV Praha.

ANOTACE
Cílem kurzu je seznámit studenty s interpretací archeologických situací prostřednictvím antropologických modelů. Ty jsou formulovány na základě terénních výzkumů u soudobých a recentních předindustriálních společností. Antropologické modely jsou důležitou srovnávací rovinou prehistorické i historické archeologie. Posluchači jsou vedeni k nazírání na zaniklé společnosti bez antropocentrismu a s respektem ke kulturní odlišnosti „těch druhých“. 
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
1. Archeologie jako studium těch druhých
2. První kontakt (First Contact, 54 min)
3. Vztah antropologické kultury a archeologické kultury
4. Etnicita a sociální identita
5. Válka (Dead Birds, 83 min)
6. Odpad
7. Artefakty - funkce, operační řetězce, taxonomie a styl (Yeleme, 26 min)
8. Specializovaná výroba (Inagina – The Last House of Iron, 52 min)
9. Obchod a směna (The Nuer, 73 minut)
10. Osídlení – systémy a vzory, sídelní struktura a aktivity (The Hunters, 72 minut)
11. Sociální organizace
12. Vznik států
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Předpokladem úspěšné atestace je vytvoření eseje na zvolené a vedoucím kurzu schválené téma (rozsah 4000 - 5000 znaků včetně mezer, musí být citována literatura z níž autor čerpal). Sylabus, studijní literatura i požadavky k závěrečné eseji jsou k dispozici na www.bylany.com.
LITERATURA
Beneš, J. 1994: Člověk. Praha: Mladá fronta.Budil, I. T. 1998: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha.David, N. – Kramerová, C. 2001: Ethnoarchaeology in action. Cambridge: Cambridge University Press.Harris, M. 1968: The Rise of Anthropological Theory. New York and London: Harper & Row.Hrdý, L. – Soukup, V. – Vodáková, A. 1994: Sociální a kulturní antropologie (slovník). Praha.Kottak, C. P. 2003: Cultural Anthropology. New York: Random House. Lévi-Strauss, C. 1966: Smutné tropy. Praha: Nakladatelství Odeon.Murphy, R. F. 1998: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha Orme, B. 1981: Anthropology for archaeologists. London: Gerald Duckworth.Renfrew, C. – Bahn, P. 1991: Archaeology. Theories, Method and Practice. London: Thames and Hudson Ltd.Shostak, M. 1993: Nisa dcera Kungů. Praha: Mladá fronta.Soukup, V. 1996: Dějiny sociální a kulturní antropologie. Praha: Univerzita Karlova.Wyn Davies, M. - Piero 2003: Kulturní antropologie. Praha – comix
Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 14:17

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz