top
spacer

Sylabus

Didaktika 1 (UZDI1)

Vyučující:
Typ semináře:CŽV
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

Příprava:

1. přečtěte si Hlediska pozorování ve škole + vypište si v bodech vše, co považujete za důležité

2. podívejte se na virtuální hospitaci Dějepis: Úvod do tématu ŠOA

viz http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/9679/VIRTUALNI-HOSPITACE---DEJEPIS-UVOD-DO-TEMATU-SOA.html/#video_hospitace

3. odpovězte na otázky v PL virtuální hospitace ŠOA

 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

- Úvod, virtuální hospitace

 

- Cíle dějepisné výuky; Klíčové komptence

 

- Obsahová náplň dějepisu, RVP a ŠVP, státní maturity 

 

- Průřezová témata a mezipředmětové vazby ve výuce dějepisu

 

- Metody testování a zkoušení; Hodnocení: známkování, slovní hodnocení, vnější a vnitřní motivace

 

- Aktivizující metody ve výuce dějepisu I

 

- Aktivizující metody ve výuce dějepisu II

 

- Písemné prameny ve výuce dějepisu

 

- Obrazové prameny ve výuce dějepisu

- Hmotné prameny ve výuce dějepisu 

- Grafická média a moderní technologie ve výuce dějepisu

 

- Metody opakování a fixace

 

 
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

- účast na seminářích (max. 2 absence)

- aktivní zapojení do diskuse

- připravení prezentace na zadané téma a vystoupení v hodině

- účast na projektovém dni

 

 

LITERATURA
Zdeněk Beneš – Dagmar Hudecová, Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu, vzdělávací obor dějepis, Úvaly 2005.

Zdeněk Beneš – Dagmar Hudecová, Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu, vzdělávací obor dějepis, Úvaly 2005.

Ludmila Bursíková – Pavel Martinovský a kol., Metodické inspirace. Mezipředmětové vztahy v dějepise, Milevsko 2009.

František Čapka – Jitka Lunerová, Dějepis I. Náměty pro tvořivou výuku, Praha 2008.

Vratislav Čapek – Blažena Gracová – Tomáš Jílek – Helena Východská, Úvod do studia didaktiky dějepisu, Plzeň 2005.

Didaktické a metodické inspirace. Dějepis ve škole II. Teorie – výzkum – praxe, Milevsko 2002.

Daniela Dominová, Aktivizující metody ve výuce dějepisu, Ostrava 2008.

Markéta Dvořáková – Jitka Kašová – Anna Tomková, Učíme v projektech, Praha 2009.

Ondřej Hausenblas a kol., Klíčové kompetence na gymnáziu, Praha 2008.

Dagmar Hudecová, Jak modernizovat výuku dějepisu: výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování, Úvaly 2007. 

Dagmar Hudecová – Denisa Labischová, Nebojme se výuky moderních dějin: nejnovější a soudobé dějiny v dějepisném vyučování, Úvaly 2009. 

Tomáš Jílek a kol., Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu I, Plzeň 1994. 

Tomáš Jílek a kol., Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu II, Plzeň 1996.

Stanislav Julínek a kol., Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004. 

Jitka Kašová – Dalibor Dudek (ed.), Svět průřezových témat pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia, Praha 2006 (+ aktualizace 2007-2010).

Pavel Kopřiva – Jana Nováčková – Dobromila Nevolová – Tatjana Kopřivová, Respektovat a být respektován, Kroměříž 2006.

Eliška Kunstová, Metodické inspirace. Samostatná práce v dějepise. Zadání, vedení a uplatnění, Praha 2005.

Denisa Labischová, Didaktická média ve výuce dějepisu, Ostrava 2008.

Denisa Labischová – Blažena Gracová, Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava 2008.

Metodické inspirace. Dějepis po škole. Ze zkušeností učitelů základních a středních škol, Praha 1999.

Metodické inspirace. Dějepis ve škole. Ze zkušeností učitelů základních a střeních škol, Milevsko 1998.

Metodické inspirace. Náměty ke zpracování ŠVP Dějepisu, ASUD, Milevsko 2006.

Ladislava Pozdílková  - Čestmír Brandejs, Aktivizační metody pro výuku dějepisu, Hradec Králové 2007.

Karel Rýdl, Reformní praxe v současných školských systémech, Praha 1990.

Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu 1, Plzeň 1998. 

Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu 2, Plzeň 1997. 

Helena Vychodská, Dějepis hrou: metodické inspirace a didaktické hry, Plzeň 2008.

 

internetové zdroje:

Kritické myšlení: http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php

RVP Metodický portál: http://rvp.cz/

Virtuální hospitace: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1645

Dramatické postupy při výuce: http://kamizdat.wz.cz/drama/uvod.htm

Asociace učitelů dějepisu ČR: http://www.asud.cz   

Moderní dějiny - vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky: http://www.moderni-dejiny.cz

Jeden svět na školách, program společnosti Člověk v tísni:

http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=40

Průřezová témata: http://prurezovatemata.ic.cz/ 

Projektová výuka: http://www.projektovavyuka.cz/ 

 

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:30.9.2017 - 22:02

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz