top
spacer

Sylabus

Výběrová přednáška z interdisciplinárního oboru 2: Experiment v archeologii - boj, lov a příprava stravy

Vyučující:
Typ semináře:B; II.ročník
Semestr (Rok):LS
AKTUÁLNĚ

Výuka bude realizována pouze ve vybraných termínech, a to:

29.4.2016 od 13,15 - 16,30 hod

6.5.2016 od 8,45 - 12,00 a od 13,15 - 16,30 hod

13.5.2016 od 8,45 - 12,00 a od 13,15 - 16,30 hod

ANOTACE
Cílem přednášky je v teoretické části seznámit studenty s 
úvodem do experimentální archeologie a paleoetnologie. 
Bude následovat  seznámení  s výrobou a použiváním 
historických zbraní  (luku, kuše, oštěpu, vthače oštěpu, 
bolasa, praku, meče,střelných zbraní, etc.), výrobou kovů 
(bronzu, železa, damascenské oceli, wootzu), keramiky, 
rozdělávání ohně  různými technikami, loveckými technikami 
a pastmi, přípravou a konzervací potravin u přírodních 
národů a  dalšími praktickými aspekty života řady původních
kultur. V rámci praktické části bude možnost poznat funkci
vrhače oštěpů i bolasa. Každýstudent si bude moci vyzkoušet
střelbu z různých typů luků i kuše a může si zkusit rozdělat 
oheň pomocí křesadla a třením dřeva. Také budou ukázány 
některé příkladyloveckých pastí.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

1.-2. Úvod do experimentální archeologie a paleoetnologie.

4.-6. Úvod do výroby a použiváním historických zbraní  (luku, kuše, oštěpu, vthače oštěpu, bolasa, praku, meče, střelných zbraní, etc.), výroby kovů (bronzu, železa, damascenské oceli, wootzu),keramiky, rozdělávání ohně  různými technikami, loveckými technikami a pastmi,přípravou a konzervací potravin u přírodních národů a  dalšími praktickými aspekty

života řady původních kultur.

6.-12. Praktická část výuky - bude možnost poznat funkci vrhače oštěpů i bolasa. Každýstudent si bude moci vyzkoušet střelbu z různých typů luků i kuše a může si zkusitrozdělat oheň pomocí křesadla a třením dřeva. Také budou ukázány některé příkladyloveckých pastí.
POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

Student se zúčastní přednášek i praktických cvičení, kde se seznámí se základy a trendy v oblasti experimentální archeologie. Teoreticky a v některých případech i prakticky se seznámí se základy práce s keramikou, zpracování kamene, výrobou kovů, používáním historických zbraní (oštěp, vrhač kopí, luk, kuše, etc.), rozdělání ohně rozličnými způsoby, zpracování textilu a dalších dovedností, které byly běžné v životě našich předků, ale v současnosti jsou zčásti či zcela zapomenuty.

 

Účast na výuce a vypracování odborné eseje na vybrané téma z experimentální archeololgie.

LITERATURA

Coles, J. (1968): Experimental Archaeology, Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland.

Coles, J. (1973): Archaeology by experiment. London.

Cunningham, P.;  Heeb, J., Paardekooper, R. (eds.) (2007): Experiencing archaeology by experiment, - Oxbow, Oxford.

Malina, J. (1980): Metody experimentu v archeologii. Praha.

 

Časopisy:

Rekonstrukce a experiment v archeologii

Živá archeologie

Exarc journal

Poslední aktualizace sylabu:13.2.2016 - 12:34

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz