top
spacer

Sylabus

Žena a její role v raném novověku

Vyučující:
Typ semináře:B
Semestr (Rok):LS 2011
ANOTACE

Seminář je orientován na společenské, kulturní a genderové aspekty raně novověkých dějin a klade si za cíl seznámit studenty s vybranými tématy, týkajícími se rozličných rolí ženy v období raného novověku. Důraz bude kladen především na práci s dobovými prameny, studenti budou dále seznámeni se základní odbornou literaturou k danému tématu. Předpokládá se aktivní účast studentů na diskusích.

 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

17.2. – Úvodní hodina, seznámení s požadavky, rozdělení referátů

 

24.2. –  Women´s history, gender history, historiografie; vývoj náhledu na ženu v učeném diskurzu  od středověku po raný novověk

 

3.3. – Ženská zbožnost, řeholnice

 

10.3. – Žena v soukromí a rodinném životě: Dcera a panenský stav – představy o výchově a výchova dívek v českých zemích

 

17.3. – Manželka: dobrá manželka očima manželských zrcadel a dobová realita

 

24.3. - z pracovních důvodů se neuskuteční   

Dítě, dětství, dítě ve výtvarném umění a soudobé literární produkci 

 

31.3. – z důvodu konání Celostátní studentské vědecké konference se neuskuteční

 

7.4. –  Matka: představy o početí, antikoncepce, těhotenství, příručky pro těhotné a rodící ženy, naučení duchovních

 

14.4. – Porod: stručný nástin vývoje porodnictví (od porodní báby k lékaři-porodníkovi), rituály při porodu, chápání odlišného těla (monstrózní porody), křest a křest z nouze

 

21.4. – Studijní týden

 

28.4. – Představy o ženské výchově na příkladu francouzského salonu a fenoménu preciozity

 

 5.5. -  Žena ve veřejné sféře: žena umělkyně, hospodářka

 

12.5. – závěrečná hodina, esej

 

 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Aktivní účast na semináři (četba zadaných textů, diskuse), referát, závěrečná esej.
LITERATURA
Bude upřesněno během prvního setkání.
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:14.5.2011 - 9:53

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz