top
spacer

Sylabus

Polsko ve 20. století

Vyučující:
Typ semináře:B, volitelný předmět
Semestr (Rok):ZS, LS 2012/2013 (ukončený kolokviem, 4 kredity)
ANOTACE

Cílem semináře je seznámit studenty s dějinami Polska ve 20. století. Zvláštní pozornost bude věnována česko(slovensko)-polským vztahům především v první polovině 20. století. Nedílnou součástí kurzu je i výklad zaměřený na průlomové momenty polských dějin v druhé polovině 20. století. 

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

 

19.09. - Úvod – organizační záležitosti, základní literatura, požadavky ke kolokviu

26.09. - Vznik II. republiky (1918-1922)

           - Československo-polský spor o hraniční území (1918-1958)

03.10. - Éra Piłsudského (1918-1935)

10.10. - Piłsudčíci bez Piłsudského (1935-1939)

17.10. - Druhá světová válka – Warszawa – občané bez vlády

24.10. - Druhá světová válka – Londýn – vláda bez občanů

31.10. - Nástup komunistické moci (1945-1956)

05.12. - Polsko v 60. a 70. letech

12.12. - Stanné právo, Solidarita

           - Úpadek komunistické moci

           - Evaluace semináře

 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
referát, resp. seminární práce
LITERATURA

 ASH, Timothy G.: The Polish revolution : solidarity. London 1991. (KUP)

BARTOŠ, Josef – TRAPL, Miloš: Československo 1918-1938. Olomouc 2001.

Blažek, P. - Kamiński, Ł. - Vévoda, R. (eds.): Polsko a Československo v roce 1968 : sborník příspěvků z mezinárodní konference - Varšava, 4.-5. září 2003. Praha 2006. (KUP)

BRANDES, Detlef: Exil v Londýně1939-1943. Praha 2003. (KUP)

BRZOZA, Cz. - SOWA, L.: Historia Polski : 1918-1945. Kraków 2006. (KUP)

CZUBIŃSKI, Antoni: Rusko-polská válka v letech 1918-1921 : první sovětský útok na Evropu. Brno 2006. (KUP)

DAVIES, Norma: God's playground : a history of Poland. Volume II, 1795 to the present. Oxford 1981. (KUP)

DAVIES, Norman: Polsko : dějiny národa ve středu Evropy. Praha 2003. (KUP), (CMTF)

GĄSIOR, Grzegorz: Zaolzie: polsko-czeski spór o Śląsk Cieszyński 1918-2008.Warszawa 2008.

CHWALBA, Andrzej: Polsko 1989-2008: dějiny současnosti. Brno 2009. (KUP)

JELÍNEK, Petr: Zahraničně-politické vztahy Československa a Polska 1918-1924. Opava 2009. (KUP)

KADŁUBIEC, Karol Daniel a kol.: Polská národní menšina na Těšínsku v České republice. Ostrava 1997.

KENNEY, Padraic: Karneval revoluce. Střední Evropa 1989. Praha 2005.

KISIELEWSKI, Tadeusz: Federacja środkowo-europejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939-1943. Warszawa 1991.

MLYNÁŘ, Z. - MÜLLER, A (eds.): Československo 1968, Polsko 1981 a krize sovětských systémů : sborník z mezinárodního semináře v Paříži v říjnu 1981. Kolín 1983

MOROZOV, Stanislav V.: Polsko a Československo v evropských vztazích 1933-1939 : jak stoupenci Pilsudského bojovali za nové uspořádání Evropy . Praha 2009. (KUP)

PACZKOWSKI, Andrzej: Půl století dějin 1939-1989. Warszawa 1996.  (KUP)

RYCZKOWSKI, Marek – ZAHRADNIK, Stanisław: Korzenie Zaolzia. Warszawa-Praga-Trzyniec 1992.

ŘEZNÍK, Miloš: Dějiny Polska v datech. Praha 2010. (KUP)

ŘEZNÍK, Miloš: Polsko. Praha 2002. (KUP)

SIWEK, Tadeusz – ZAHRADNIK, Stanisław – SZYMECZEK, Józef: Polská národní menšina v Československu, 1945-1954. Praha 2001.

SUCHENI-GRABOWSKA, A. - KRÓL, E.C. (eds.): Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności. Warszawa 2006. (KUP)

ŠŤOVÍČEK, Ivan – VALENTA, Jaroslav: Československo-polská jednání o vytvoření konfederace 1939-1944. Československé diplomatické dokumenty. Díl 1-4. Praha 1994. (KUP)

SZYMECZEK, Józef (ed.): Polacy na Zaolziu-Poláci na Těšínsku 1918-1945.Czeski Cieszyn-Český Těšín 2001.

SZYMECZEK, Józef a kol.: Polacy na Zaolziu 1920-2000. Zbiór referatów z konferencji naukowej, która odbyła się 13.-14.10.2000 w Czeskim Cieszynie. Czeski Cieszyn 2002.

VALENTA, Jaroslav a kol.: Nástin dějin Těšínska. Ostrava 1992.

WANDYCZ, Piotr S.: Střední Evropa v dějinách : od středověku do současnosti : cena svobody. Praha 1998. (KUP)

 ---

 

http://www.britskelisty.cz/9901/19990115g.html#05

http://archiwum.polityka.pl/art/dalekie-zaolzie,425854.html  

Poslední aktualizace sylabu:18.9.2012 - 23:10

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz