top
spacer

Sylabus

Kodikologie a nauka o knize

Vyučující:
Typ semináře:Základní předmět 2. studijního bloku bakalářského studia oboru archivnictví
Semestr (Rok):LS
ANOTACE
Součástí výkladu v prvních hodinách bude vyjasnění předmětu zájmu obou disciplín, jejich historický vývoj a slavná jména či důležitá literatura. Pak budou studentům ve zkratce naznačeny dějiny knihy jako určitého kulturního fenoménu a v popředí tohoto zájmu budou stát nejen proměny vzhledu a obsahu knihy, ale také proměny její funkce.
V průběhu dalších přednášek a seminářů by si student měl osvojit patřičné termíny při popisu vnější stránky rukopisů či starých tisků, neměla by mu zůstat cizí problematika vazby knih, její technika a přibližná datace, problematika psací látky, řádkování, oprav, typů písma (i tiskového), iluminace či notace (jedná se o všeobecný přehled). Při popisu obsahu středověkých rukopisů by měl být schopen rozdělit druhy liturgických rukopisů, vyznat se v kodifikaci občanského a kanonického práva a znát nejpoužívanější edice (MGH, FRA, FRB, Patrologia graeca et latina...). Kromě edic by posluchač měl být též podrobně informován o průvodci po rukopisných fondech, o soupisech rukopisů, katalogu prvotisků či starých tisků a knihopisu.
Součástí přednášky bude nejenom pouhé popisování již existující ať již rukopisné či tištěné knihy, ale také seznámení se s dějinami skriptorií, tiskáren a knihoven či zásadami textové kritiky a ediční praxe na poli literárních rukopisů.
V semináři by se studenti měli naučit dokonale rozumět zásadám pro popis rukopisů, které by ostatně měli umět uplatnit i v praxi, stejně jako schopnost určit a zkatalogizovat prvotisk či starý tisk a nalézt ho v knihopise.
LITERATURA
Hlaváček, I.: Úvod do latinské kodikologie. Praha 1978, 1994.
Bohatcová, M.: Česká kniha v proměnách století. Praha 1994.
Bohatcová, M.: Zásady popisu rukopisů. Sborník Národního muzea C 28, 1983, s. 49–96.
Wattenbach, W.: Das Schriftwesen im Mittelalter. Leipzig 1896.
Löffler, K.: Einführung in die Handschriftenkunde. Leipzig 1929.
Kirchner, J.: Lexikon des gesamten Buchwesens. Stuttgart 1952.
Poslední aktualizace sylabu:10.2.2007 - 21:39

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz