top
spacer

Sylabus

Didaktika dějepisu QDD2

Vyučující:
Typ semináře:B, Mgr. studium
Semestr (Rok):LS 2017
AKTUÁLNĚ

rozpis praxí viz příloha

domácí příprava z 1. 3.: 

- přečíst článek Šikana a česká společnost

- zpracovat si z něj výpisky pomocí metody Podvojný deník (viz reader k didaktice)

- poslat mailem do úterý 6. 3.

 

ANOTACE
Cílem kurzu je doplnit teoretickou část výuky Didaktika dějepisu a prostřednictvím těsného kontaktu s praxí připravit absolventy historie k učitelství dějepisu. Výuka je realizována v úzké spolupráci s vybranými základními a středními školami, na nichž studenti v průběhu kurzu absolvují kolektivní a individuální náslechy, rozbory navštívených hodin s učiteli dějepisu, samostatně pod vedením učitelů dějepisu řeší projekty související s prací učitele dějepisu na ZŠ a SŠ a realizují vlastní výuku.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
Studenti získávají konkrétní zkušenosti, dovednosti a návyky z přímé výuky dějepisu ještě v průběhu studia na VŠ a před absolvováním pedagogické praxe. Seznámí se v praxi s didaktickými metodami a pomůckami při výuce dějepisu, ověří si efektivitu jednotlivých metod a forem organizace výuky, naučí se sestavit vyučovací hodinu. Zvláštní pozornost je věnována aktivizačním metodám, práci s učebnicemi, práci s interaktivní tabulí, mezipředmětovým vazbám a klíčovým kompetencím.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Absolvování předepsaného počtu kolektivních náslechů v hodinách dějepisu na ZŠ a Gymnáziu, příprava na každou hodinu, vypracování pracovního listu, účast v diskusi.

LITERATURA
  • Doporučená: Dominová, Daniela. Aktivizující metody ve výuce dějepisu. Ostrava, 2008.
  • Doporučená: Denisa Labischová, . Didaktická média ve výuce dějepisu, . Ostrava, 2008.
  • Doporučená: Ondřej Hausenblas a kol., . Klíčové kompetence na gymnáziu. Praha, 2008.
  • Doporučená: Vratislav Čapek ? Blažena Gracová ? Tomáš Jílek ? Helena Východská, . Úvod do studia didaktiky dějepisu, . Plzeň, 2005.
DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:2.3.2018 - 16:19

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz