top
spacer

Sylabus

Metody a směry historického bádání ve druhé polovině 20. století

Vyučující:
Typ semináře:B
Semestr (Rok):LS 2014
AKTUÁLNĚ

Na 26. 3. ti, kdo předepsanou četbu již četli na podzim, si přečtou: https://www.history-of-emotions.mpg.de/en/texte/waiting-longingly-love-letters-in-world-war-i-a-plea-for-a-broader-genre-concept.

Ostatní dle plánu. 

ANOTACE
Cílem semináře je pokusit se charakterizovat nejdůležitější změny ve světové historiografii druhé poloviny 20. století, a to na příkladech různých směrů a škol. Důraz bude kladen na americkou a západoevropskou historiografii (Francie), které ve druhé polovině 20. století udávaly tón světové historiografii.
PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY

Program semináře v přiloženém souboru.

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE

 

LITERATURA

Výběr z monografií:

Appleby, Joyce – Hunt, Lynn – Jacob, Margaret: Jak říkat pravdu o dějinách. Brno 2002. (Telling the Truth about History. Norton 1994.) 

Ariès, Philippe: Dějiny smrti I, II. Praha 2000.

Barthes, Roland: Fragmenty milostného diskurzu. Červený Kostelec 2008.

Barthes, Roland: Mytologie. Praha 2004.

Barthes, Roland: Rozkoš z textu. Bratislava 1994.

Barthes, Roland: Světlá komora. Vysvětlivka k fotografii. Bratislava 1994.

Braudel, Fernand: Méditerranée. Dizertace 3 sv., 1. vyd. 1949.

Burke, Peter (ed.): New Perspectives on Historical Writing. Polity Press, Cambridge 1991.

Burke, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales 1929-1989. Praha 2004. (The French Historical Revolution. The Annales School 1929-89. Polity Press, Cambridge, 1990.)

Doležel, Lubomír: Fikce a historie v období postmoderny. Praha 2008.

Domańska, Ewa: Encounters. Philosophy of History after Postmodernism. Virginia 1998.Ginzburg, Carlo: Clues, Myths, and the Historical Method. Baltimore 1989.

Green, Anna – Troup, Kathleen: The houses of history. A critical reader in twentieth-century history and theory. NY 1999.

Hlavačka, Milan a kol.: Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha 2011.

Horský, Jan: Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Praha 2009.

Hunt, Lynn (ed.): The New Cultural History. California 1989.

Chartier, Roger: Na okraji útesu. Červený Kostelec 2010 (orig. vyd. 1998).

Iggers, Georg G: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002. (Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Hanover and London 1997.)

Kuhn, Thomas: Struktura vědeckých revolucí. Oikúmené, Praha 1997 (originál 1962).

Lyotard, Jean-François: O postmodernismu. Základní filozofické texty. Postmoderno vysvětlované dětem. Postmoderní situace. Praha 1993.

Noiriel, Gérard: Sur la «crise» de l´histoire. Paris 1996.

Nora, Pierre: Les Lieux de mémoire, I: La République, Gallimard 1984.

Novick, Peter: That noble dream. The «Objectivity Question» and the American Historical Profession. Cambridge 1988.

Otáhal, Milan – Vaněk, Miroslav: Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu – životopisná vyprávění. Lidové noviny, 1999 (Teoretická část – Co je to orální historie?).

Pechar, Jiří: Prostor imaginace. Praha 1992 (zvl. kpt Psychoanalýza očima etnologa a Psychoanalýza z perspektivy kulturní antropologie).

Portelli, Alessandro: The battle of Valle Giulia: oral history and the art of dialogue. University of Wisconsin Press, 1997.

Ricoeur, Paul: Čas a vyprávění. I. Zápletka a historické vyprávění. Oikoymenh, Praha 2000. (Temps et récit, vol. 1-3, Seuil 1983-1985; angl. Time and Narrative. Vol 1. Chicago and London 1984)

Ricoeur, Paul: La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris 2000.

Sardar, Ziauddin: Thomas Kuhn a vědecké války. Postmodernistická setkávání. Triton 2001.

Sim, Stuart: Derrida a konec historie. Postmodernistická setkávání. Triton 2001.

Spargo, Tamsin: Foucault a teorie podivného. Postmodernistická setkávání. Triton 2001.

Thompson, Paul: The Voice of the Past. Oral History. Oxford University Press 2000.

Třeštík, Dušan: Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha 2005.

Třeštík, Dušan: Mysliti dějiny. Praha 1999.

Vaněk, Miroslav – Mücke, Pavel – Pelikánová, Hana: Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha 2007.

Veyne, Paul: Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec 2010. (Ako písať o dejinách. Chronos, 1998. Comment on écrit l´histoire. Essai d’épistémologie. Seuil, 1971).

White, Hayden: Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Brno 2011 (orig. vyd. 1973).

DOKUMENTY
Poslední aktualizace sylabu:20.3.2018 - 10:18

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz