top
spacer

Sylabus

Sídelní strategie a struktury pravěku

Vyučující:
Typ semináře:B; magisterské studium
Semestr (Rok):ZS
AKTUÁLNĚ

zahájení: 21.9.2016

každý týden

Kalábková

 

 

ANOTACE

Předmět je věnován vybraným problematikám sídelní strategie v období pravěku – jakou roli hrály přírodní podmínky ve výběru místa pro založení sídliště, jakou roli v tom mohla hrát blízkost komunikace, míst nálezů strategických surovin, sídelní tradice apod. Budou řešeny vzájemné prostorové vztahy mezi sídlištními a pohřebními areály, míst kultu, obchodu a výroby; vzájemné prostorové vztahy na sídlišti, pohřebišti či jednotlivých výrobních center. Jednotlivá témata budou prezentována na příkladech z jednotlivých etap pravěkého vývoje známých na základě archeologických výzkumů u nás a v Evropě.

PROGRAM SEMINÁŘE / PŘEDNÁŠKY
1. Úvod2. Lovecká tábořiště3. Exploatační areály4. Zemědělská sídliště5. Refugia6. Hradiska – hradiště7. Pohřebiště8. Sakrální areály9. Komunikace10. Předpoklady vzniku správních center

 

POŽADAVKY K ZÁPOČTU / KOLOKVIU / ZKOUŠCE
Vypracovaná a schválená odborná esej na vybrané téma (rozsah min. 10 stran, plus literatura). Ústní pohovor nad zpracopvaným tématem a kontrola orientace v dané problematice.
LITERATURA
Ke každému tématu literatura uvedena ve studijních podkladech.
Poslední aktualizace sylabu:8.9.2016 - 14:24

<< zpět na seznam sylabů

patickapatickapatickapatickapatickapatickapaticka
bottom
© 2007-2014 Katedra historie FF UP | mapa webu | kontakty | realizace NoveStranky.cz